En önemli yayınlar
h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2016-2020 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayınh5-endeksih5-ortanca değeri
1.Computer Assisted Language Learning4562
2.Language Teaching Research4264
3.Bilingualism: Language and Cognition4163
4.Language Learning4157
5.TESOL Quarterly4061
6.International Journal of Bilingual Education and Bilingualism3961
7.Studies in Second Language Acquisition3763
8.English Language Teaching3760
9.Language Teaching3759
10.Journal of English for Academic Purposes3444
11.Journal of Second Language Writing3354
12.Journal of Multilingual and Multicultural Development3351
13.English Language Teaching Journal3245
14.Foreign Language Annals3041
15.International Journal of Bilingualism2739
16.International Journal of Multilingualism2739
17.Studies in Second Language Learning and Teaching2648
18.Second Language Research2638
19.Journal of Language Teaching & Research2635
20.TESOL Journal2434
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.