En önemli yayınlar
h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayınh5-endeksih5-ortanca değeri
1.Biosensors and Bioelectronics110140
2.Analytical Chemistry110136
3.Sensors and Actuators B: Chemical101127
4.Analytica Chimica Acta85117
5.Lab on a Chip84115
6.TrAC Trends in Analytical Chemistry82121
7.Talanta7291
8.The Analyst6482
9.Journal of Chromatography A6275
10.Molecular & Cellular Proteomics5979
11.Analytical and Bioanalytical Chemistry5872
12.Journal of Proteome Research5769
13.ACS Sensors5580
14.Microchimica Acta5370
15.Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis5269
16.Proteomics4977
17.Journal of Electroanalytical Chemistry4961
18.Analytical Methods4659
19.Journal of Food and Drug Analysis4470
20.Journal of Chromatography B4451
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.