En önemli yayınlar
h5-endeksi, biten son 5 yılda yayınlanan makalelere ait h-endeksidir. En büyük rakamsal h değerine karşılık gelir. Öyle ki 2015-2019 döneminde yayınlanan h makalenin her birinden en az h kez alıntı yapılmıştır.gizle
Bir yayının h5-ortanca değeri, söz konusu yayının h5-endeksini oluşturan alıntı sayısı ortanca değeridir.gizle
Yayınh5-endeksih5-ortanca değeri
1.Industrial Crops and Products7599
2.Plant Biotechnology Journal7190
3.Agriculture, Ecosystems & Environment6391
4.Computers and Electronics in Agriculture6183
5.Soil and Tillage Research5971
6.Agronomy for Sustainable Development5793
7.Plant and Soil5570
8.Agricultural Water Management5471
9.Field Crops Research5469
10.Theoretical and Applied Genetics5168
11.Scientia Horticulturae4967
12.Phytopathology4359
13.European Journal of Agronomy4355
14.Crop Protection4255
15.Plant Cell Reports4162
16.Biology and Fertility of Soils4155
17.Crop Science3854
18.Agronomy Journal3848
19.Journal of Integrative Agriculture3746
20.Journal of Cereal Science3651
Tarihler ve alıntı sayıları tahminidir ve bir bilgisayar programı tarafından otomatik olarak belirlenmiştir.