Takip et
Tülin Canbay
Tülin Canbay
Maliye Profesörü, Celal Bayar Üniversitesi
cbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de sosyal güvenlik açıkları ve sosyal güvenlik ahlakı
T Canbay, M Demir
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 20 (2), 303-315, 2013
582013
Dünyada vergileme anlayışındaki değişim:(Antikçağdan günümüze)
T Canbay
Dora Basım Yayım Dağıtım, 2009
452009
TÜRKIYE'DE HANEHALKI YOKSULLUGU/HOUSEHOLD POVERTY IN TURKEY
T Canbay, S Selim
Ege Akademik Bakis 10 (2), 627, 2010
282010
Vergiye uyumu belirleyen bir faktör olarak vergi kültürü
T Canbay, G Çetin
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 52-64, 2007
272007
Bütçe etiği (kavramsal bir yaklaşım)
T Canbay
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 8 (2), 125-136, 2001
262001
Batı’da bütçe hakkının gelişiminin toplumsal yapının değişimi üzerindeki etkileri
T Canbay, GÇ Gerger
Mali Sosyoloji Üzerine Denemeler, 159-194, 2012
212012
Türk bütçe sisteminde denetim: geleneksel denetimden performans denetimine
S Çevik
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (1-2), 104-129, 2002
202002
Kadına haklarının kazandırılmasıyla birlikte cinsiyete duyarlı bütçeleme
C Külekçi, T Canbay
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 2 (1), 32-48, 2012
192012
Factors affecting the views and experiences of women living in the city centre of Manisa, Turkey, regarding domestic violence
S Özpinar, GD Horasan, H Baydur, T Canbay
Australian journal of primary health 22 (5), 466-471, 2016
142016
Turkish migration conference 2015 selected proceedings
I Sirkeci, G Şeker, A Tilbe, M Ökmen, P Yazgan, D Eroğlu
Lulu. com, 2015
142015
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Açıklarının Azaltılmasında Denetimin Önemi (Manisa İli Örneği)
M Demir, T Canbay
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (3), 451-467, 2013
142013
Mali sosyoloji üzerine denemeler
AK Çelebi
TC Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2012
102012
Türkiyede kamu bütçesinde reform ihtiyacı ve sıfır tabanlı bütçeleme sistemi
T Canbay
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
91999
Kırgızistan’da dış borç ve borç yönetimi sorunu
T Canbay
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 6, 1-11, 2005
82005
Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinci ve Vergi Algılarının Ölçülmesine Yönelik Ampirik Bir Araştırma: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği,
B Çelebi, A. K., Mıynat, M., Canbay, T., Bulut, Z. A., Mastar Özcan, P ...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınevi, 2019
7*2019
Gocun Mali Etkileri
T Canbay, E Gulden
Turk Gocu 2016 Secilmis Bildiriler I, 94-101, 2016
72016
Bütçe Etiği ve Türk Kamu Bütçelerinin Etik Değeri
T Canbay
Amme İdaresi Dergisi. C 31, 37-50, 1998
71998
Uluslararası Alanda Vergilendirme Yetkisinin Kullanımı
T Canbay, Ö Akyol
Prof. Dr. Naci Muter’e Armağan. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük …, 2014
62014
“Bir günah vergisi olarak Türkiye’de sigaranın vergilendirilmesinin vergi kaybı açısından değerlendirilmesi
T CANBAY
International Journal of New Trends in SocialSciences 1 (1), 2017
42017
Transfer fiyatlandırmasında emsal bedelin belirlenmesinde yaşanan sorunların Türk vergi mevzuatı açısından değerlendirilmesi
A Seven
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
42015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20