Nil Uzun
Nil Uzun
Associate Professor, City and Regional Planning, METU
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of urban renewal and gentrification on urban fabric: three cases in Turkey
CN Uzun
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 94 (3), 363-375, 2003
1082003
Yeni yasal düzenlemeler ve kentsel dönüșüme etkileri
CN Uzun
Planlama Dergisi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını 2, 49-52, 2006
782006
Gentrification in Istanbul: a diagnostic study
CN Uzun
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2001
732001
Residential transformation of squatter settlements: Urban redevelopment projects in Ankara
CNİ Uzun
Journal of Housing and the Built Environment 20 (2), 183-199, 2005
382005
Ankara’da Konut Alanlarının Dönüşümü: Kentsel Dönüşüm Projeleri
N Uzun
Cumhuriyet’in Ankarası, Doç. Dr. Özcan Altaban’a Armağan, 2005
31*2005
Globalization and urban governance in Istanbul
CN Uzun
Journal of Housing and the built environment 22 (1), 127-138, 2007
302007
Ankara'da Konut Alanlarının Dönüşümü:
CN Uzun
'Cumhuriyet'in'Ankara'sı: Doç. Dr. Özcan Altaban'a armağan, 198-215, 2006
20*2006
İstanbul’da Seçkinleştirme (Gentrification): Örnekler Ve Seçkinleştirme (Gentrification) Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme
N Uzun
İstanbul’da Soylulaştırma: Eski Kentin Yeni Sahipleri, 31-42, 2006
17*2006
Kentte yeni bir dönüşüm süreci ve yasal düzenlemeler
NC Uzun
Planlama Dergisi 1, 37-44, 2002
152002
Kentsel dönüşümde yeni bir kavram: Seçkinleştirme
N Uzun
İçinde Eraydın, A.(der.), Değişen Mekân: Mekânsal Süreçlere İlişkin Tartışma …, 2006
14*2006
Eski kentte yeni konut dokusu: Cihangir ve Kuzguncuk’ta sosyal ve mekansal yenilenme
N Uzun
İstanbul 35, 54-61, 2000
13*2000
Importance of social capital in coping with and benefiting from new economic conditions
A Eraydin, B Armatli‐Köroğlu, N Uzun
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 103 (2), 222-239, 2012
112012
Urban Governance in Istanbul
N Uzun
Urban Governance in Southern Europe, 209-221, 2012
11*2012
Urban Space and Gentrification in Istanbul in the Twentieth Century
N Uzun
The Economies of Urban Diversity, 235-254, 2013
52013
Kentsel Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri
N Uzun
Konut, 179-186, 2015
42015
Urban and Regional Planning in Turkey
ÖBÖ Sarı, SS Özdemir, N Uzun
Springer International Publishing, 2019
12019
Transformation in Residential Areas: Regeneration or Redevelopment?
N Uzun
Urban and Regional Planning in Turkey, 151-166, 2019
12019
Urban and Regional Planning in Turkey
ÖB Özdemir Sarı, SS Özdemir, N Uzun
1*2019
A Review of" In defense of housing: the politics of crisis", Edited by David Madden and Peter Marcuse
N Uzun
International Journal of Housing Policy 17 (3), 465-467, 2017
12017
Residential Transformation Leading to Gentrification: Cases from Istanbul
N Uzun
Gentrification around the World, Volume I, 223-243, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20