Follow
Nil Uzun
Nil Uzun
Professor, City and Regional Planning, METU
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of urban renewal and gentrification on urban fabric: three cases in Turkey
CN Uzun
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 94 (3), 363-375, 2003
1182003
Yeni yasal düzenlemeler ve kentsel dönüșüme etkileri
CN Uzun
Planlama Dergisi 36 (2), 49-52, 2006
972006
Gentrification in Istanbul: a diagnostic study
CN Uzun
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 2001
792001
Residential transformation of squatter settlements: Urban redevelopment projects in Ankara
C Uzun
Journal of Housing and the Built Environment 20 (2), 183-199, 2005
482005
Globalization and urban governance in Istanbul
C Uzun
Journal of Housing and the built environment 22 (1), 127-138, 2007
292007
Ankara'da Konut Alanlarının Dönüşümü:
CN Uzun
'Cumhuriyet'in'Ankara'sı: Doç. Dr. Özcan Altaban'a armağan, 198-215, 2006
25*2006
Ankara’da Konut Alanlarının Dönüşümü: Kentsel Dönüşüm Projeleri
N Uzun
Cumhuriyet’in Ankarası, Doç. Dr. Özcan Altaban’a Armağan, 2005
252005
Kentsel dönüşümde yeni bir kavram: Seçkinleştirme
N Uzun
İçinde Eraydın, A.(der.), Değişen Mekân: Mekânsal Süreçlere İlişkin Tartışma …, 2006
23*2006
İstanbul’da Seçkinleştirme (Gentrification): Örnekler Ve Seçkinleştirme (Gentrification) Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme
N Uzun
İstanbul’da Soylulaştırma: Eski Kentin Yeni Sahipleri, 31-42, 2006
20*2006
Urban Governance in Istanbul
N Uzun
Urban Governance in Southern Europe, 209-221, 2012
16*2012
Kentte yeni bir dönüşüm süreci ve yasal düzenlemeler
NC Uzun
Planlama Dergisi 1, 37-44, 2002
152002
Importance of social capital in coping with and benefiting from new economic conditions
A Eraydin, B Armatli‐Köroğlu, N Uzun
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 103 (2), 222-239, 2012
122012
Urban Space and Gentrification in Istanbul in the Twentieth Century
N Uzun
The Economies of Urban Diversity, 235-254, 2013
92013
İstanbul'da Seçkinleştirmenin Üç Aşaması Cihangir, Galata ve Tarlabaşı Üzerine bir Değerlendirme
N Uzun
Neden Nasıl ve Kimin için Kentsel Dönüşüm, 431-452, 2015
82015
Eski kentte yeni konut dokusu: Cihangir ve Kuzguncuk’ta sosyal ve mekansal yenilenme
N Uzun
İstanbul 35, 54-61, 2000
72000
Transformation in Residential Areas: Regeneration or Redevelopment?
N Uzun
Urban and Regional Planning in Turkey, 151-166, 2019
62019
Kentsel Dönüşüm/Yenileme-Kentsel Yeniden Canlandırma/Yenileş (tir) me: Kavramlara Yeni Bir Bakış
S Kayasü, N Uzun
Gecekondu, Dönüşüm, Kent. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, 158-159, 2009
62009
Kentsel Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri
N Uzun
Konut, 179-186, 2015
32015
Evaluation of the Issues and Challenges in Turkey’s Urban Planning System
ÖB Özdemir Sarı, SS Özdemir, N Uzun
Urban and Regional Planning in Turkey, 281-287, 2019
22019
3 Housing Policies in Turkey
N Uzun
Housing in Turkey: Policy, Planning, Practice, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20