Follow
Kâmil VARINCA
Kâmil VARINCA
Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi), Adıyaman Üniversitesi / Assisstant Professor, Adiyaman University
Verified email at adiyaman.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma
KB Varınca, MT Gönüllü
I. Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi (UGHEK 2006), 270-275, 2006
2292006
Treatment of Domestic Wastewater by Electrocoagulation in a Cell with Fe-Fe Electrodes
U Kurt, MT Gönüllü, F İlhan, K Varınca
Environmental Engineering Science 25 (2), 153-162, 2008
882008
Güneş Kaynaklı Farklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel Etkilerin Kıyaslanması ve Çözüm Önerileri
KB Varınca, G Varank
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 148-160, 2005
652005
Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri
F Ertürk, A Akkoyunlu, KB Varınca
Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri, 78, 2006
47*2006
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevresel Olumlu Etkileri
KB Varınca, MT Gönüllü
VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2006), 2006
36*2006
Antibiotic Fermentation Broth Treatment by a pilot upflow anaerobic sludge bed reactor and kinetic modeling
T Coşkun, HA Kabuk, KB Varınca, E Debik, İ Durak, C Kavurt
Bioresource technology 121, 31-35, 2012
332012
Hava Kirleticilerinin İnsan Sağlığı ve İklim Değişikliği Üzerine Etkileri
KB Varınca, G Güneş, F Ertürk
Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu (UHAKS 2008), 161-168, 2008
302008
Rüzgâr Kaynaklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri
KB Varınca, G Varank
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Enerji Yönetimi Sempozyumu (YEKS …, 2005
252005
Entegre Atık Yönetimi Kavramı ve AB Uyum Sürecinde Atık Çerçeve Yönetmeliği
F Büyükbektaş, KB Varınca
Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), 73-81, 2008
232008
Katı Atık Geri Kazanım Çalışmaları: İstanbul Örneği
E Lüy, KB Varınca, A Kemirtlek
AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu …, 2007
102007
Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma
KB Varınca, MT Gönüllü
Kaynak Elektrik Dergisi, 127-130, 2007
8*2007
Katı Atık Depo Gazından Elektrik Üretiminin Türkiye’de Uygulanabilirliğine İki Örnek: İstanbul ve Bursa Tesisleri
N Sezgin, HK Özcan, K Varınca, M Borat
Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD) 2003 (3), 89-96, 2003
82003
İnşaat Sektöründe Çevresel Kaygılara Çözüm Önerileri: Sürdürülebilirlik ve Yeşil Binalar
ÖF Tekin, M Eşit, KB Varınca
2nd International Symposium on Environment and Morality (ISEM 2014) 1, 651-661, 2014
7*2014
Bursa İli Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi
KB Varınca, C Esmen, MT Gönüllü
Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), 95-103, 2009
52009
Tıbbi Atık Bertaraf Yöntemlerinden Buharlı Sterilizasyon Teknolojisi
D Albayrak, C Esmen, KB Varınca
Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2009), 102-108, 2009
42009
A New Model in the Medical Waste Management
KB Varınca, C Esmen, Y Avşar
EurAsia Waste Management Symposium, 758-766, 2011
3*2011
Katı Atık Toplama-Taşıma Araçlarının Aktarma Merkezleri ve İstanbul Trafiğinde Meydana Getirdikleri Yüklerin Değerlendirilmesi
E Arslankaya, KB Varınca, F Ataselim
AB Sürecinde Türkiye'de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu …, 2007
32007
The Current Status of Geothermal Energy Use in Turkey
KB Varınca
1st International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC …, 2011
22011
Tıbbi Atık Bertaraf Metodu Olarak Otoklav ile Sterilizasyonda Sondan Parçalamalı Sistem Örneği
C Esmen, KB Varınca, AS Şengil, D Albayrak
Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), 91-99, 2008
22008
Tıbbi Atık Yönetiminde Yeni Bir Model Örneği
C Esmen, KB Varınca, AS Şengil
Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), 82-90, 2008
22008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20