Kâmil VARINCA
Kâmil VARINCA
Öğretim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi), Adıyaman Üniversitesi / Assisstant Professor, Adiyaman University
Verified email at adiyaman.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma
KB Varınca, MT Gönüllü
Kaynak Elektrik Dergisi, 127-130, 2007
1252007
Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Kullanım Derecesi, Yöntemi ve Yaygınlığı Üzerine Bir Araştırma
KB Varınca, MT Gönüllü
Ulusal Güneş ve Hidrojen Enerjisi Kongresi, 2006
1252006
Treatment of Domestic Wastewater by Electrocoagulation in a Cell with Fe-Fe Electrodes
U Kurt, MT Gönüllü, F İlhan, K Varınca
Environmental Engineering Science 25 (2), 153-162, 2008
772008
Güneş Kaynaklı Farklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel Etkilerin Kıyaslanması ve Çözüm Önerileri
KB Varınca, G Varank
Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, 148-160, 2005
452005
Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri
F Ertürk, A Akkoyunlu, KB Varınca
Enerji Üretimi ve Çevresel Etkileri, 78, 2006
33*2006
Antibiotic Fermentation Broth Treatment by a pilot upflow anaerobic sludge bed reactor and kinetic modeling
T Coşkun, HA Kabuk, KB Varınca, E Debik, İ Durak, C Kavurt
Bioresource technology 121, 31-35, 2012
272012
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının Çevresel Olumlu Etkileri
KB Varınca, MT Gönüllü
VI. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu (UTES 2006), 2006
25*2006
Hava Kirleticilerinin İnsan Sağlığı ve İklim Değişikliği Üzerine Etkileri
KB Varınca, G Güneş, F Ertürk
Ulusal Hava Kalitesi Sempozyumu (UHAKS 2008), 161-168, 2008
202008
Entegre Atık Yönetimi Kavramı ve AB Uyum Sürecinde Atık Çerçeve Yönetmeliği
F Büyükbektaş, KB Varınca
Üniversite Öğrencileri III. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2008), 73-81, 2008
162008
Rüzgâr Kaynaklı Enerji Üretim Sistemlerinde Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri
KB Varınca, G Varank
Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları / Enerji Yönetimi Sempozyumu (YEKS …, 2005
162005
Katı Atık Geri Kazanım Çalışmaları: İstanbul Örneği
E Lüy, KB Varınca, A Kemirtlek
AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu …, 2007
62007
Katı Atık Depo Gazından Elektrik Üretiminin Türkiye’de Uygulanabilirliğine İki Örnek: İstanbul ve Bursa Tesisleri
N Sezgin, HK Özcan, K Varınca, M Borat
Yıldız Teknik Üniversitesi Dergisi (YTÜD) 2003 (3), 89-96, 2003
42003
İnşaat Sektöründe Çevresel Kaygılara Çözüm Önerileri: Sürdürülebilirlik ve Yeşil Binalar
ÖF Tekin, M Eşit, KB Varınca
2nd International Symposium on Environment and Morality (ISEM 2014) 1, 651-661, 2014
32014
A New Model in the Medical Waste Management
KB Varınca, C Esmen, Y Avşar
EurAsia Waste Management Symposium, 758-766, 2011
3*2011
Bursa İli Tıbbi Atık Yönetim Sistemi Performans Değerlendirmesi
KB Varınca, C Esmen, MT Gönüllü
Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu (TÜRKAY 2009), 95-103, 2009
32009
Tıbbi Atık Bertaraf Yöntemlerinden Buharlı Sterilizasyon Teknolojisi
D Albayrak, C Esmen, KB Varınca
Üniversite Öğrencileri IV. Çevre Sorunları Kongresi (ÇESKO 2009), 102-108, 2009
22009
Geri Kazanım
B Sınmaz, K Varınca
22004
The Current Status of Geothermal Energy Use in Turkey
KB Varınca
1st International 100% Renewable Energy Conference and Exhibition (IRENEC …, 2011
12011
Organize Sanayi Bölgelerinde Katı Atık Yönetimi ve Tuzla Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Örneği
E Gündüz, KB Varınca
AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu …, 2007
12007
Akümülatör İmalat Tesisi Arıtma Çamurunun Çimento ile Katılaştırılarak Kararlılaştırılmasının Araştırılması
KB Varınca
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Ana …, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20