Takip et
Sinan Kul
Sinan Kul
Bilgisayar mühendisliği, Atatürk üniversitesi
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
DİJİTAL OKURYAZARLIK VE DİĞER DEĞİŞKENLERLE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
KUL Sinan
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi 4 (1 …, 2020
322020
BİLİŞİM ODAKLI BİR BÖLÜMDE OKUMANIN İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
M Keskinkılıç, İ Yıldız, S Kul
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (3), 543-556, 2015
42015
Design and validation of IoT based smart classroom
M Yağanoğlu, F Bozkurt, FB Günay, S Kul, E Şimşek, G Öztürk, ...
Multimedia Tools and Applications, 1-25, 2023
32023
TÜRKÇE DERS ANLATAN YAPAY ZEKÂYA GİDEN YOLDA DOĞAL DİL İŞLEME
KUL Sinan
Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi 6 (2), 43-56, 2020
32020
Can twitter forecast uncertainty of stocks?
G Bozma, S Kul
Sosyoekonomi 28 (45), 2020
32020
DİJİTALLEŞMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
S KUL, M GEZEN
Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm 1, 2020
32020
Türkçe tweetlerin analiz edilebilmesi için hadoop/hive kullanan melez bir sistemin geliştirilmesi
S Kul
32018
Evaluation of Mobile Banking Apps in Terms of Usability with Analytical Hierarchy Process
MS BAŞAR, KUL Sinan
Bilgi Yönetimi 3 (1), 39-49, 2020
22020
DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİNE STOKASTİK BİR MODEL ÖNERİSİ: TRA BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA.
O DEMİRDÖĞEN, DÖH ERDAL, AGS KUL
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 31 (3), 2017
22017
A student-based central exam scheduling model using A* algorithm
MS Başar, S Kul
Open Computer Science 12 (1), 181-190, 2022
12022
Placing the courses in question booklets with A* algorithm in central exams
KUL Sinan, MS BaŞAr
AJIT-e 12 (45), 29, 2021
12021
Twitter ile Hisse Senetleri Oynaklığı Tahmin Edilebilir mi?
G Bozma, S Kul
Sosyoekonomi 28 (45), 315-326, 2020
12020
CHAPTER NINE SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
S KUL
Labelling-Based Information Management Systems in Disasters and Emergencies, 130, 2022
2022
Merkezi Sınavlardaki Soru Kitapçıklarına A* Algoritması ile Derslerin Yerleştirilmesi
S Kul, MS Başar
AJIT-e: Academic Journal of Information Technology 12 (45), 29-44, 2021
2021
Mobil Bankacılık Uygulamalarının Kullanılabilirlik Açısından Analitik Hiyerarşi Süreci İle Değerlendirilmesi
MS Başar, S Kul
Bilgi Yönetimi 3 (1), 39-49, 2020
2020
DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİNE STOKASTİK BİR MODEL ÖNERİSİ: TRA BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA Osman DEMİRDÖĞEN Hamit ERDAL
KUL Sinan
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ 31 (3), 555, 2017
2017
Various aspects of computer engineering undergraduate education in Turkey
S Kul, D Dal, T Aydin
2015 10th International Conference on Computer Science & Education (ICCSE …, 2015
2015
Paralel hata ayıklama
S Kul
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
2014
BİLİŞİM ODAKLI BİR BÖLÜMDE OKUMANIN İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mustafa KESKİNKILIÇ
İ YILDIZ, S KUL
Dağıtım Merkezi Yer Seçimi Problemine Stokastik Bir Model Önerisi: TRA Bölgesinde Bir Uygulama
S Kul
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20