Leyla Özgür Polat
Leyla Özgür Polat
PhD Student at Dept. of Industrial Engineering, Pamukkale University
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A model proposal for green supply chain network design based on consumer segmentation
S Coskun, L Ozgur, O Polat, A Gungor
Journal of Cleaner Production 110, 149-157, 2016
1102016
Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçimi-Electronic Document Management System Selection With Multi-Criteria Decision Making Techniques
A YALDIR, L ÖZGÜR POLAT
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (14), 88-108, 2016
62016
Yeşil tedarik zinciri ağı tasarımı için müşteri beklentilerini esas alan bir model önerisi
LÖ Polat
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
52014
WEEE closed-loop supply chain network management considering the damage levels of returned products
L Ozgur Polat, A Gungor
Environmental Science and Pollution Research, 2020
3*2020
Network design problems in E-waste management
LÖ Polat, A Güngör
Electronic Waste Management and Treatment Technology, 77-102, 2019
22019
Analytic hierarchy process and data envelopment analysis methods based model proposal for improving supplier efficiencies and a case study
S Coşkun, O Polat, L Özgür Polat
MEHMET AKIF ERSOY UNIV, 2018
12018
Integration of International Students With Education Processes Through Information Systems
Ö Güleç, LÖ Polat
Digital Transformation and Internationalization Strategies in Organizations …, 2022
2022
Digital Transformation Process in Selection and Implementation of an Electronic Document Management System
LÖ Polat
Digital Transformation and Internationalization Strategies in Organizations …, 2022
2022
Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) geri dönüşümde toplama ve dağıtım ağlarının tasarlanması ve yönetimi
LÖ Polat
Pamukkale Üniversitesi, 2020
2020
WEEE closed-loop supply chain network management considering the damage levels of returned products
L Özgur Polat, A Güngör
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2020
2020
Atık elektrikli ve elektronik eşya (AEEE) geri dönüşümde toplama ve dağıtım ağlarının tasarlanması ve yönetimi
L Özgür Polat
Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
Correction to: WEEE closed-loop supply chain network management considering the damage levels of returned products (Environmental Science and Pollution Research,(2020), 10.1007 …
LÖ Polat, A Güngör
Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2020
2020
Integrated Forward-Reverse Logistics Network Design: An Application for Electrolytic Copper Conductor Reel Distribution
O Polat, ÖF Ünal, LÖ Polat, A Güngör
Responsible Manufacturing, 85-104, 2019
2019
Designing Fuzzy Reverse Supply Chain Network For E-Waste
LÖ Polat, O Polat, A Güngör
Economy & Business Journal 13 (1), 367-375, 2019
2019
TEDARİKÇİLERİN ETKİNLİKLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİNE DAYANAN MODEL ÖNERİSİ VE BİR VAKA ÇALIŞMASI
S Coşkun, O Polat, L Özgür Polat
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
2018
A Case Based Evaluation of Green Product Perception and Purchasing Tendency
L Özgür Polat, A Güngör, H Polat
Recent Researches in Interdisciplinary Sciences 44, 574-587, 2016
2016
Supply Chain Network Design Using Constraint Programming
L Özgür Polat, A Güngör, B Özbent
International Journal of Industrial Electronics and Electrical Engineering 4 …, 2016
2016
Recent Researches in Interdisciplinary Sciences
R Efe, İ Cürebal, G Nyussupova, E Atasoy
2016
ICQH 2015
E Campus
Sakarya University, 2015
2015
Process Management Information System for Higher Education Institutions: A Case Study of Pamukkale University - Yükseköğretim Kurumları İçin Süreç Yönetim Bilgi Sistemi …
A Yaldır, MU Koyuncuoğlu, Ö Yanmaz Arpacı, ME Taner, T Yıldırım, ...
International Conference on Quality in Higher Education (ICQH), 656-661, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20