Muge Akkar Ercan
Muge Akkar Ercan
metu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kentsel dönüșüm üzerine Batı’daki kavramlar, tanımlar, süreçler ve Türkiye
M Akkar
Planlama 36 (2), 29-38, 2006
1962006
Public spaces of post-industrial cities and their changing roles
M AKKAR ERCAN
metu jfa 24 (1), 115-137, 2007
682007
Challenges and conflicts in achieving sustainable communities in historic neighbourhoods of Istanbul
M Akkar Ercan
Habitat International 35 (2), 295-306, 2011
642011
Less public than before?
M Akkar Ercan
Whose Public Space?: International Case Studies in Urban Design and …, 2010
232010
Searching for a balance between community needs and conservation policies in historic neighbourhoods of Istanbul
M Akkar Ercan
European Planning Studies 18 (5), 833-859, 2010
192010
How to shape up conservation led regeneration initiatives regarding community needs?
M Akkar Ercan
METU Journal of Faculty of Architecture 27 (1), 201-221, 2010
14*2010
Developing sustainable communities in historic neighbourhoods of Istanbul
M Akkar Ercan
Tijdschrift voor economische en sociale geografie 102 (2), 205-219, 2011
122011
More inclusive than before?: The tale of a historic urban park in Ankara, Turkey
M Akkar Ercan, NO Memlük
Urban Design International 20 (3), 195-221, 2015
82015
‘Evolving’or ‘lost’identity of a historic public space? The tale of Gençlik Park in Ankara
M Akkar Ercan
Journal of urban Design 22 (4), 520-543, 2017
42017
How to achieve sustainable conservation in the historic housing neighbourhoods of Istanbul
M Akkar Ercan
Retrieved 10 (24), 2011, 2011
42011
Regeneration, Heritage and Sustainable Communities in Turkey: Challenges, Complexities and Potentials
M Akkar Ercan
Routledge, Oxon, New York, 2020
2*2020
Daha Yaşanabilir Kentler için Mikro Ölçek bir Yürünebilirlik Modeli
M Akkar Ercan, ZS Belge
METU Journal of the Faculty of Architecture 34 (1), 231-265, 2017
22017
Endüstri-sonrası kentlerin değişen ve dönüşen kamusal mekanları
M Akkar Ercan
Planlama 26 (3), 193-203, 2016
22016
The Role of Public Spaces on Social Cohesion and Inclusivity: Metamorphosis of a Historic Park in Ankara, Turkey
M Akkar Ercan, NO Memlük
Public Space Design and Social Cohesion, 98-117, 2019
12019
Kent Çeperindeki Konut Mahallelerinde Sürdürülebilir Toplulukların Değerlendirilmesi
M Açmaz Özden, M Akkar Ercan
Uluslararası Kentsel Planlama Mimarlık Tasarım Kongresi, 8-11, 2014
12014
Kamusal Sanatın ‘Kamusallığı’: Erişim, Aktör, Fayda Yaklaşımı
M Akkar Ercan
IDEALKENT 10 (2), 220-255, 2013
1*2013
Creating Sustainable Communities in Historical Heritage Sites: Istanbul's Historic Neighbourhoods
M Akkar Ercan
Studies in Conservation 55 (sup2), 237-242, 2010
12010
Introduction
M Akkar Ercan
Regeneration, Heritage and Sustainable Communities in Turkey: Challenges …, 2020
2020
Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Devingen ve Evrimsel Bir Yer Kimliği Kavramsallaştırması
M Akkar Ercan
İDEALKENT 7 (20), 720-745, 2016
2016
Urban regeneration and sustainable community development in historic neighborhoods of Istanbul
MA Ercan
The Routledge Companion to Urban Regeneration, 463-474, 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20