Yahya Han Erbaş
Title
Cited by
Cited by
Year
A Qualitative Case Study of Multicultural Education in Turkey: Definitions of Multiculturalism and Multicultural Education
YH Erbas
International Journal of Progressive Education 15 (1), 23-43, 2019
72019
Öğretmen adaylarının çokkültürlü deneyimleri ve (Türkiye’deki) kültürel ve sosyal gruplara yönelik düşünceleri
H Karakaş, YH Erbaş
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 5 (9), 59-81, 2018
72018
Teaching Diversity: Elementary School Teachers’ Opinions and Experiences on the Use of Multicultural Children’s Books
YH Erbaş
International Social Sciences Studies Journal 5 (29), 404-409, 2019
42019
Dimensions of Multicultural Education: Pedagogical Practices Knowledge of Graduate Students towards Multicultural Education in Turkey
YH Erbas
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 13 (27), 142-181, 2019
32019
A qualitative case study of multicultural education in Turkey
YH Erbas
Indiana University, 2017
32017
Erken Okuryazarlıkta Dijital Hikâye Anlatımı
YH Erbaş
Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı, 89-105, 2020
12020
Dev Istakozlar, Balinalar ve Filler: İşbirlikli Yaratıcı Eğitim Kültürü Geliştirmek İçin Bir Örnek Olay İncelemesi
YH Erbaş
İşbirlikli Yaratıcılık, 101-144, 2021
2021
İşbirliğine Dayalı Yaratıcılık Kültürü Oluşturmaya Yönelik Durumlar
SZ Genç, YH Erbaş
İşbirlikli Yaratıcılık, 79-100, 2021
2021
Erken Çocukluk Döneminde Dijital Bağımlılık
YH Erbaş
Erken Çocukluk Eğitiminde Dijital Teknoloji ve Öğrenme, 93-107, 2020
2020
Erken Okuryazarlık Becerilerinin Gelişiminde Teknoloji Kullanımı
YH Erbaş, RF Ağmaz
Pegem Yayınevi, 2020
2020
Akıcı Okuma Öğretimi İçin Temel Stratejiler
YH Erbaş
Anaokulundan Ortaokula Öğrenciler için Araştırmaya Dayalı 50 Strateji …, 2020
2020
Inclusion and Marginalization of Learners in Primary Education (Turkey)
YH Erbas
2019
Investigation of the Effectiveness of a Stand-Alone Graduate-Level Multicultural Education Course in a Public University in Turkey
YH Erbaş
International Journal of Educational Researchers 10 (1), 42-59, 2019
2019
The Pros, Cons and Necessity of Multicultural Education
YH Erbaş
X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 150-165, 2018
2018
Cultural Diversity Awareness of Turkish Teachers in Classrooms
YH Erbas
Global Conference on Education and Research (GLOCER 2017), 429, 2017
2017
Çok Kültürlü Çocuk Kitaplarında Engellilik Kavramının Tasviri: Schneider Ailesi Kitap Ödülünü Kazanan Çocuk Kitapları Üzerine Bir Araştırma
YH Erbaş, B Yıldırım
IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, 959-972, 2017
2017
ÖĞRETMENLERİN ÇOKKÜLTÜRLÜ SINIF ORTAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
YH Erbaş
VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 638-651, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17