Follow
Serkan SAY
Serkan SAY
Other namesFuat Serkan SAY
Verified email at mersin.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Flipped Classroom Implementation in Science Teaching.
FS Say, FS Yildirim
International Online Journal of Education and Teaching 7 (2), 606-620, 2020
532020
Kavram karikatürlerinin 7. sınıf öğrencilerinin “maddenin yapısı ve özellikleri” konusunu öğrenmelerine etkisi
FS Say
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2011
462011
Yedinci sınıf fen bilimleri dersine yönelik tasarlanan bilgisayar oyununun öğrencilerin fene yönelik öz-yeterliklerine, motivasyonlarına ve saldırganlıklarına etkisi
FS Say
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
352016
The evaluation of the effect of a newly designed computer game on 7th grade students' motivation towards science and aggression
FS Say, H Bağ
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2017
212017
Zekâ Oyunlarının, 4. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözmeye İlişkin Karar Verme Becerisine, Sabırlı Davranış Göstermesine ve Okul Doyumuna Etkisinin İncelenmesi
M Esen, S Say
International Journal of New Approaches in Social Studies 6 (1), 71-87, 2022
202022
Effectiveness of concept cartoons on 7th grade students’ understanding of “the structure and properties of matter
FS Say, H Özmen
Journal of Turkish Science Education 15 (1), 1-24, 2018
152018
Investigation of Pre-Service Teachers' Web 2.0 Rapid Content Development Self-Efficacy Belief Levels and Their Views on Web 2.0 Tools.
S Say, FS Yildirim
International Journal of Educational Methodology 6 (2), 345-354, 2020
122020
The Effect of Instruction with Augmented Reality Astronomy Cards on 7th Grade Students' Attitudes towards Astronomy and Academic Achievement.
S Say, V Pan
Online Submission, 2017
102017
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN DERSİNE YÖNELİK KAYGI NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
E Uçak, S Say
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 71-89, 2019
7*2019
Analyzing the secondary school students’ anxiety towards science course in terms of a number of variables
U Esra, SAY Serkan
European Journal of Educational Research 8 (1), 63-71, 2019
62019
Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile mesleki kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
S Akbulut, A Erol, S Say
Journal of Education and New Approaches 1 (1), 1-11, 2018
42018
Forest schools in Turkey in times of COVID-19
S Say, G Güneş, K Batı
The Journal of Environmental Education 53 (6), 340-354, 2022
32022
EXAMINATION OF ILLUSTRATED CHILDREN'S BOOKS PUBLISHED IN TURKEY FOR AGES 5-8 IN TERMS OF FORMAT, ILLUSTRATIONS AND CONTENT.
E DÖNMEZLER, S SAY
International Journal of Eurasia Social Sciences/Uluslararasi Avrasya Sosyal …, 2020
32020
Investigation of the Factors Influencing Teaching Profession Choices of Pedagogical Formation Trainees.
V Pan, S Say
Online Submission, 2017
32017
Fen öğretiminde dijital öykü kullanımının öğrencilerin fen dersine yönelik tutumlarına, dijital okuryazarlık seviyelerine ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi
B Kasap, S Say
International Journal of New Approaches in Social Studies 7 (1), 84-96, 2023
22023
Sınıf Öğretmenlerinin Eğitici Çizgi Romanlar ile İlgili Görüşleri
D Leylak, S Say
Journal of Education and New Approaches 6 (1), 96-127, 2023
22023
Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı kişilik özellikleri ile yaratıcılığı destekleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
D Leylak, S Say
International Journal of New Approaches in Social Studies 5 (1), 177-190, 2021
22021
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Fen Eğitimi Alanında Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi
FS YILDIRIM, SAY Serkan
Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi 4 (1), 151-164, 2020
2*2020
The Effect of Education Thematic Films on Classroom Teacher Candidates' Motivation to Teach and Attitudes towards Teaching Profession.
Ü Izgi, S Say
Online Submission, 2017
22017
Investigation of Primary-School Teachers' Attitudes towards Educational Game According to Different Variables.
S Say, S Akbulut
Online Submission, 2021
12021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20