Banu Tarhan Mengi
Title
Cited by
Cited by
Year
HİLE DENETİMİNDE YETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-HİLE KAROSU.
BT Mengi
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2012
352012
Yatırım Hileleri
BT Mengi, SY Türkmen
Öneri Dergisi 10 (39), 33, 2013
15*2013
HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA
BT Mengi
Beta Bası Yayım, İstanbul, 2013
14*2013
ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER
BT MENGİ
Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi 4 (8), 71-86, 2013
8*2013
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GÜVENCESİ İÇ DENETİM
B Özgül, BT Mengi
Beta Basım Yayım, İstanbul, 2016
52016
İŞLETME İÇİ HİLELERİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE SORGULANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK BEDEN DİLİ
BT Mengi
Mali Çözüm Dergisi 117, 41-56, 2013
52013
BEYAZ YAKA SUÇLARI VE BİR UYGULAMA
B Tarhan Mengi
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
5*2009
BAĞIMSIZ DENETİMİN VEKALET TEORİSİNDEKİ YERİ.
BT MENGİ
World of Accounting Science 15 (1), 2013
42013
SATICI HİLELERİ
BT Mengi
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl 13, 125-140, 2013
2*2013
SAĞLIK HİZMETLERİNDE MEYDANA GELEBİLECEK HİLELERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA OLARAK OLARAK BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİNİN KULLANIMI
B Tarhan Mengi
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 39-50, 2013
2*2013
ÇALIŞAN HİLELERİNİN GRUP DİNAMİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
B Tarhan Mengi, P Tahmaz, S Doğan
Muhasebe ve Denetime Bakış, 75-94, 2020
2020
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİR İÇ DENETİM METODOLOJİSİ
B Tarhan Mengi, B Ayrancı, S Doğan
Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi …, 2019
2019
SOSYAL MEDYA RİSKLERİNİN YÖNETİLMESİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ
E Kaya, BT Mengi
Journal of Accounting & Finance, 2019
2019
Etik Liderlik Ve Etik İklimin İç Denetçilerin Performansına Etkisi Ve Bir Araştırma
B Tarhan Mengi, B Yaşan, S Doğan
Tide Academia 1 (2), 249-280, 2019
2019
RESTORAN İŞLETMELERİNDE YİYECEK İÇECEK FAALİYETLERİNİN DENETİMİ VE BİR UYGULAMA
B Tarhan Mengi, N Keskiner, S Doğan
T.C. Trakya Üniversitesi 4th International Trakya Accounting Finance …, 2019
2019
STOK YÖNETİMİNDE ERP’NİN HİLEYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA
B Tarhan Mengi, S Arabacı, Ç Akdemir, S Doğan
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (3), 444-458, 2019
2019
İŞLETME KÖRLÜĞÜ VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK GÜVENİLİR DANIŞMAN" İÇ DENETİM"
B Özgül, BT Mengi
Muhasebe ve Denetime Bakis= Accounting & Auditing Review 18 (54), 125-138, 2018
2018
HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KONTROLLER VE SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
B Tarhan Mengi, B Erdoğan
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 85-106, 2018
2018
OCCUPATIONAL FRAUD IN SMALL BUSINESSES
B Tarhan Mengi
EBES Conference, 2013
2013
DENETİMİN PLANLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİNDE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ VE BİR UYGULAMA
B Tarhan Mengi
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20