Banu Tarhan Mengi
Title
Cited by
Cited by
Year
HİLE DENETİMİNDE YETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-HİLE KAROSU.
BT Mengi
Mali Cozum Dergisi/Financial Analysis, 2012
512012
Yatırım Hileleri
BT Mengi, SY Türkmen
Öneri Dergisi 10 (39), 31-39, 2013
21*2013
HİLELİ FİNANSAL RAPORLAMA
BT Mengi
Beta Bası Yayım, İstanbul, 2013
17*2013
ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER
BT MENGİ
Finansal Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi 4 (8), 71-86, 2013
102013
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GÜVENCESİ İÇ DENETİM
B Özgül, BT Mengi
Beta Basım Yayım, İstanbul, 2016
62016
HATA VE HİLELERİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK KONTROLLER VE SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
B Tarhan Mengi, B Erdoğan
Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 85-106, 2018
5*2018
BAĞIMSIZ DENETİMİN VEKALET TEORİSİNDEKİ YERİ.
BT MENGİ
World of Accounting Science 15 (1), 2013
52013
İŞLETME İÇİ HİLELERİN ORTAYA ÇIKARILMASINDA VE SORGULANMASINDA BİR ARAÇ OLARAK BEDEN DİLİ
BT Mengi
Mali Çözüm Dergisi 117, 41-56, 2013
52013
BEYAZ YAKA SUÇLARI VE BİR UYGULAMA
B Tarhan Mengi
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
5*2009
ETİK LİDERLİK VE ETİK İKLİMİN İÇ DENETÇİLERİN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA
B Tarhan Mengi, B Yaşan, S Doğan
Tide Academia 1 (2), 249-280, 2019
4*2019
İŞLETME KÖRLÜĞÜ VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLARAK GÜVENİLİR DANIŞMAN" İÇ DENETİM"
B Özgül, BT Mengi
Muhasebe ve Denetime Bakis= Accounting & Auditing Review 18 (54), 125-138, 2018
42018
SATICI HİLELERİ
BT Mengi
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl 13, 125-140, 2013
4*2013
SAĞLIK HİZMETLERİNDE MEYDANA GELEBİLECEK HİLELERİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA OLARAK OLARAK BİYOMETRİK KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMLERİNİN KULLANIMI
B Tarhan Mengi
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 39-50, 2013
4*2013
İÇ DENETİM FAALİYETLERİNDE SÜREKLİ DENETİM: ANALİTİK İNCELEME PROSEDÜRLERİNİN KULLANIMI
İ Turğay, S Doğan, B Tarhan Mengi
DENETİŞİM, 5-26, 2020
1*2020
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİR İÇ DENETİM METODOLOJİSİ
B Tarhan Mengi, B Ayrancı, S Doğan
Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi …, 2019
1*2019
SOSYAL MEDYA RİSKLERİNİN YÖNETİLMESİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ
E Kaya, BT Mengi
Journal of Accounting & Finance, 2019
1*2019
STOK YÖNETİMİNDE ERP’NİN HİLEYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA
B Tarhan Mengi, S Arabacı, Ç Akdemir, S Doğan
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 4 (3), 444-458, 2019
1*2019
Denetimin planlanması Ve değerlendirilmesi sürecinde önemlilik düzeyi Ve Bir Uygulama
BT Mengi
PQDT-Global, 2002
12002
BİR PERAKENDE İŞLETMESİNDE ERP SİSTEMİ ÜZERİNDEN SATIN ALMA VE ÖDEME DÖNGÜSÜNÜN TASARIMI
R MAMMADOV, BT MENGİ, S DOĞAN
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 65-88, 2020
2020
KÜLTÜRÜN İÇ DENETÇİ VE İÇ DENETİM ÜZERİNE ETKİSİ VE TÜRKİYE’DE İÇ DENETÇİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M KUZUCU, S DOĞAN, BT MENGİ
TIDE AcademIA Research 2 (1), 33-70, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20