Follow
YETER DEMİR USLU
Title
Cited by
Cited by
Year
The impacts of structural and psychological empowerment on burnout: a research on staff nurses in Turkish state hospitals
MF ÇAVUŞ, Y Demir
Canadian Social Science 6 (4), 63-72, 2010
1292010
Applicability to green entrepreneurship in Turkey: A situation analysis
YD Uslu, Y Hancıoğlu, E Demir
Procedia-Social and behavioral sciences 195, 1238-1245, 2015
762015
Rekabet avantajı yaratmada entelektüel sermayenin önemi
Y DEMİR USLU, ET Demirel
İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 13 (1), 81-104, 2011
532011
Örgütlerde Yönetsel Etkinliğe Ulaşmada Yeni Bir Yaklaşım: Yaratıcı Liderlik
YD USLU
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 419-444, 2011
51*2011
Sürdürülebilirlik kapsamında yeşil insan kaynakları yönetimine genel bir bakış
YD Uslu, E Kedikli
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 2017
442017
Institutionalization and Corporate Entrepreneurship in Family Firms
MF Çavuş, Y Demir
African Journal of Business Management 5 (2), 416-422, 2011
342011
Stratejik insan kaynakları yönetimi açısından performans değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi, Güven Sigorta TA Ş. için karşılaştırmalı bir model
Y Demir
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
322006
Türkiye’nin sağlık turizminde tercih edilme nedenleri üzerine bir çalışma: Medikal turizm endeksi
U Üstün, YD Uslu
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 344-353, 2022
312022
Örgütsel Adalet ve Kaytarma Davranışları
YD USLU, MF ÇAVUŞ
Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 2014
31*2014
İnsan kaynakları planlamasının etkinliğinde insan kaynakları bilgi sistemleri (ikbs)
Y Demir, MF Çavuş
Akademik Bakış Dergisi 20, 1-17, 2010
262010
Personel güçlendirme ve tükenmişlik: sağlık çalışanları üzerine bir araştırma
MF Çavuş, Y Demir
Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı 28, 216, 2010
252010
The Importance of Entrepreneurship and Innovation Management in Terms of Modern Businesses
YD Uslu, E Kedikli
International Journal of Academic Value Studies 5 (1), 1-11, 2019
18*2019
Uyku ve uyku ile ilgili uygulamalar
Y Demir
Sağlık uygulamalarında temel kavramlar ve beceriler 3, 682-94, 2011
182011
MOBBING’İN KİŞİSEL VE ÖRGÜTSEL ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Y Demir
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi 1 (3), 99-111, 2009
172009
An integrated decision-making approach based on q-rung orthopair fuzzy sets in service industry
Y Demir Uslu, H Dinçer, S Yüksel, E Gedikli, E Yılmaz
International Journal of Computational Intelligence Systems 15 (1), 14, 2022
162022
Developing qualified personnel selection strategies using MCDM approach: A university hospital practice
YD Uslu, E Yılmaz, P Yiğit
Strategic Outlook in Business and Finance Innovation: Multidimensional …, 2021
152021
İş ile personel uyumu ve önemi
Y Demir
Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi 148, 2005
132005
İş etiği kavramı ve işletmeler açısından önemi
Y Demir
paribus. tr. googlepages. com/y_demir2. doc, 2009
112009
Sağlık Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Öğrencilerinin Covid-19'un Kontrolüne ve Aşısına Yönelik Algı ve Tutumlarının Değerlendirilmesi
YD Uslu, E Yılmaz, U Altun
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (3), 383-397, 2021
102021
İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞİŞİM MÜHENDİSLİĞİ YAKLAŞIMI VE UYGULANABİLİRLİĞİ
YD USLU
Social Sciences 3 (2), 286-295, 2008
102008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20