Follow
Orkun Şen
Title
Cited by
Cited by
Year
E-sertifika programlarının çalışan motivasyonuna etkisi: Anadolu Üniversitesi perakendecilik e-sertifika programının motivasyona etkisi ile ilgili bir araştırma
O Şen
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
132010
Eğitimde yeni bir dönüşüm: z kuşağı
N Oyman, Ş Orkun, S Turan
Marmara Üniversitesi-8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi-Bildiri Özetleri …, 2013
72013
Birikim Değerlendirme Tercihi İle Banka Seçimi Arasındaki İlişkinin Multinominal Lojistik Regresyon İle Analiz Edilmesi: Eskişehir Örneği
S Altınırmak, M Ergün, Ç Karamaşa, O Şen, A Aytekin, BO Okoth
52019
Toplantı ve sunu teknikleri
O Şen, H Çalışkan
Edt: Yrd. Doç. Dr. A. Atilla Doğan, Anadolu Üniversitesi Yayını 1, 2013
52013
Psikolojik Güçlendirme Kavramının Engelli Çalışanlar Üzerinde Kurumsal Açıdan İncelenmesi
NÖ Başpınar, O Şen, B Atmacan
Electronic Journal of Vocational Colleges 14, 313-324, 2015
32015
Örgütsel Sessizlik ve Toplantılara Yansıması Üzerine Bir Araştırma
M Altınöz, ÖN Başpınar, O Şen
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2020
22020
Dünyada Sekreterlik E-Sertifika Programları ve Anadolu Üniversitesi Modeli, VI
ON Başpınar, Ü Bayramlı, O Şen
Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, 25-27, 2007
22007
GİRİŞİMCİLİK SÜRECİNİN SOKRATİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
U KESKİN, ŞEN Orkun
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (25), 89-113, 2022
12022
Örgütsel Sessizlik ve Toplantılara Yansıması Üzerine Bir Araştırma
M ALTINÖZ, NÖ BAŞPINAR, ŞEN Orkun
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2020
12020
Developing Consumption and Saving Scale: A study of validity and reliability
S ALTINIRMAK, İ BADURLAR, M YILDIRIM, ŞEN Orkun, A AYTEKİN, ...
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 473-499, 2017
12017
Vekalet Teorisi İçin Felsefi Bir Temel Olarak Diyojenik Yaklaşımın Değerlendirilmesi
U Keskin, ŞEN Orkun
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (3), 739-751, 2023
2023
İŞLEM MALİYETLERİ TEORİSİ İÇİN FELSEFİ TEMELLENDİRME: DİYOJENİK YAKLAŞIM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
U KESKİN, ŞEN Orkun
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 395-408, 2022
2022
Yöneticilere Dönük Nefret Eylem ve Söylemlerinin Kaynak Bağımlılığı Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi
O ŞEN, U KESKİN
TRT Akademi 7 (15), 384-407, 2022
2022
Örgütsel Sessizlik ve Toplantı Yönetimi İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
M ALTINÖZ, N ÖZTÜRK BAŞPINAR, O ŞEN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2020
2020
PERİKLES’İN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLERİN STRATEJİK YÖNETİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
U KESKİN, ŞEN Orkun
Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi 2 (2), 124-152, 2019
2019
The Causes of Academic Procrastination Behaviour in the Context of Pygmalion Effect
ÖN Başpınar, O Şen
6th International Annual Meeting - Sosyoekonomi Society Conference Book, 99-111, 2019
2019
BİRİKİM DEĞERLENDİRME TERCİHİ İLE BANKA SEÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MULTİNOMİNAL LOJİSTİK REGRESYON İLE ANALİZ EDİLMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
S ALTINIRMAK, M ERGÜN, Ç KARAMAŞA, O ŞEN, A AYTEKİN, ...
Balikesir University Journal of Social Sciences Institute 22 (41), 2019
2019
THE MEASUREMENT OF CONSUMPTION AND SAVING HABITS OF THE CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 6-10: THE CASE OF ESKIŞEHIR
Ç KARAMAŞA, S ALTINIRMAK, İ BADURLAR, ŞEN Orkun, A AYTEKİN, ...
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 39 (39), 189-221, 2018
2018
ÖĞRETİM ÜYESİ PERFORMANSININ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEOKULU ÖRNEĞİ
S Altınırmak, NÖ Başpınar, O Şen
INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO-EURASIAN RESEARCH II 17, 295, 2017
2017
MESLEKİ YAZIŞMALAR
ÖGO ŞEN
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20