Takip et
Murat Mere
Murat Mere
Afyon Kocatepe Üniversitesi Başmakçı MYO
aku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi: Türkiye ekonomisi üzerine bir uygulama
M Mere
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
312006
İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ VE EKONOMİK BÜYÜME SİGORTACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?
S GÖKSU, M MERE
Journal of Social and Humanities Sciences Research 9 (82), 680-689, 2022
62022
TÜRKİYE AÇISINDAN ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ AVRUPA BİRLİĞİNİN ALTERNATİFİ OLABİLİR Mİ? PANEL ÇEKİM MODELİ YAKLAŞIMI İLE ANALİZİ
Murat MERE, Serkan GÖKSU
Ekonomi Maliye İşletme Dergisi 5 (1), 89-103, 2022
22022
Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Şangay İş Birliği Örgütü Ülkeleriyle Ticari İlişkisinin Panel Çekim Modeli Yaklaşımıyla Ampirik Analizi
M MERE, M MASCA
EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 471-490, 2021
22021
Türkiye’nin Avrupa Birliği ve Şangay işbirliği örgütü ülkeleriyle ticari ilişkisi: Panel çekim modeli yaklaşımıyla ampirik analizi
M Mere
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
12021
Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Çekim Modeli ile Analizi
M MERE
Dumlupınar Üniversitesi İİBF Dergisi, 54-61, 2022
2022
Uluslararası İktisadi Bütünleşme Hareketleri
M MERE
Güncel Paradigmalar Işığında DÜNYA EKONOMİSİ, 399 -432, 2021
2021
Problems Encountered in the Application of the Gravity Model and Proposed Solutions
M MERE, M MASCA
Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies– Volume IV …, 2021
2021
The Gravity Model in Internatıonal Trade Flows
M Mere, M Masca
Studies on Interdisciplinary Economics and Business–Volume III, 35, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9