Follow
Leyla Coşan
Title
Cited by
Cited by
Year
Tanrım bizi Türklerden koru
L Coşan
Yeditepe, 2014
38*2014
“Türkçe’deki Gönül, Kalp ve Yürek Kelimeleriyle İlgili Atasözleri, Deyimler ve Bunların Almanca’daki Karşılıkları”,
İ Karabağ, L Coşan
Tömer Dil Dergisi., 5-30., 2000
19*2000
Stefan Zweigs Werke im Lichte der jüdischen Erinnerungskultur
L Coşan, H Tekin
Jüdische Lebenswelten im Diskurs, 125-145, 2021
102021
Stefan Zweig’ın eserlerinde Yahudi kimlik bilincinin uyanışı
L Coşan
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 7 (1), 77-86, 2017
82017
Das Phänomen des Führers in Erasmus von Rotterdam
L Coşan
State University of Tetova, Filologjia, Reviste Shkencore Nderkombetare Per …, 2013
72013
Buchmendel-Ein Asberger mit Inselbegabung? Eine literaturpsychologische Annäherung an das Asberger-Krankheitsbild des Protagonisten Buchmendel von Stefan Zweig
L Coşan
Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 6 (2), 24-39, 2018
62018
Kıyamet Alâmeti Türkler.
L Coşan
Yeditepe, 2012
6*2012
Georgius de Hungaria ve Türkler Hakkındaki Değerlendirmelerine Bir Bakış
L Coşan
Semahat Yüksel Armağan Kitabı, 198-207, 2009
62009
Almanca ve Türkçe Atasözleri Örneğinde Atasözleri ve Dil Ekonomisi İlişkisi
L Coşan, İ Karabağ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2), 261-270, 2015
52015
Frauenliteratur der 70er Jahre in Deutschland und in der Türkei. Europäische Hochschulschriften, Reihe: XVIII Vergleichende Literaturwissenschaft.
L Coşan
Peter Lang, 2009
5*2009
“Almanya’da Hristiyanlaştırılan Türk Savaş Esirleri ve Bunların Vaftiz Törenleri (16.-18. Yüzyıllar)
L Coşan
Türk Kültürünü İncelemeleri Dergisi, 43-60, 2008
52008
“Darstellungsformen der Türkenfurcht in den Wunderzeichenberichten der illustrierten Flugblätter des 16. und 17. Jahrhunderts”.
L Coşan
Türkisch-deutscher Kulturkontakt und Kulturtransfer Kontroversen und …, 2011
42011
Alman dilinde “Türk” sözcüğünün kullanım alanlarına geçmişten günümüze bir bakış
L Coşan
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 167-192, 2010
42010
Gewesene Türken." Türkentaufen" im deutschsprachigen Kulturraum in der Frühen Neuzeit
S Theilig, L Coşan
Logos Verlag Berlin GmbH, 2022
32022
Bilder der Judenfeindschaft in den Werken von Jakob Wassermann
L Coşan, H Tekin
Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 9 (1), 3-22, 2021
32021
Hukukun Kırılma Noktaları. Franz Kafka’nın Dava ve Melih Cevdet Anday’ın İsa’nın Güncesi Romanlarında Bireysellik, Kimlik ve Aidiyet Sorunsalı
L Coşan, E Verimli
Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 4 (2), 20-30, 2016
32016
Der österreichische Robinson im Osmanischen Reich.
L COŞAN
Journal of Graduate School of Social Sciences 18 (3), 2014
32014
Die Mücke gegen den Elefanten oder das Individuum gegen Staatsgewalt
L Coşan
TC Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, 57-71, 2013
32013
“Phraseologismen mit Herz in den Volksmärchen der Brüder Grimm und ihre Übersetzung ins Türkische - anhand einiger Beispiele”
L Coşan
Sprachreport, 2-8, 2007
32007
Viyana kuşatmalarını anlatan iki Alman Halk Şarkısı örneğinde Türk imajı
L Coşan
Türk Kültürünü İncelemeleri Dergisi., 159-184, 2006
32006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20