Alev Dogan
Alev Dogan
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turkish Elementary School Students' Images of Scientists.
ON Kaya, A Doğan, E Öcal
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2008
1052008
Hydrogen ion-selective poly(vinyl chloride) membrane electrode based on a p-tert-butylcalix[4]arene-oxacrown-4
A Demirel, A Doğan, E Canel, S Memon, M Yilmaz, E Kilic
Talanta 62 (1), 123-129, 2004
882004
İşbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması
S Bayrakçeken, K Doymuş, A Doğan
Pegem Akademi, 2013
752013
Studies on the protonation constants and solvation of α-amino acids in dioxan–water mixtures
F Köseoglu, E Kiliç, A Dogan
Analytical Biochemistry 277 (2), 243-246, 2000
742000
İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri
Ö Gök, A Doğan, K DOYMUŞ, A KARAÇÖP
602009
İşbirlikli öğrenme yönteminin ilköğretim öğrencilerinin akademik başarılarına ve fene olan tutumlarına etkileri
Ö Gök, A Doğan, K DOYMUŞ, A KARAÇÖP
592009
Silver (I)‐Selective PVC Membrane Potentiometric Sensor Based on a Recently Synthesized Calix [4] arene
A Demirel, A Doğan, G Akkuş, M Yılmaz, E Kılıç
Electroanalysis: An International Journal Devoted to Fundamental and …, 2006
552006
KLOTHO gene polymorphism of G395A is associated with kidney stones
D Telci, AU Dogan, E Ozbek, EC Polat, A Simsek, SS Cakir, HO Yeloglu, ...
American journal of nephrology 33 (4), 337-343, 2011
502011
Changes in attitudes towards science–technology–society of pre-service science teachers
ON Kaya, R Yager, A Dogan
Research in Science Education 39 (2), 257-279, 2009
482009
Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimin doğası konusundaki pedagojik alan bilgilerinin araştırılması
G MIHLADIZ, A DOĞAN
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2010
472010
Exploring the impact of argumentation on pre-service science teachers' conceptual understanding of chemical equilibrium
M Aydeniz, A Dogan
Chemistry Education Research and Practice 17 (1), 111-119, 2016
442016
The stability constants of copper (II) complexes with some α-AMINO ACIDS in dioxan–water mixtures
A Doğan, F Köseoğlu, E Kılıç
Analytical biochemistry 295 (2), 237-239, 2001
442001
The stability constants of copper (II) complexes with some α-AMINO ACIDS in dioxan–water mixtures
A Doğan, F Köseoğlu, E Kılıç
Analytical biochemistry 295 (2), 237-239, 2001
442001
Ekolojik sistemler kuramı çerçevesinde akran zorbalığının incelenmesi
A Doğan
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 17 (3), 149-162, 2010
432010
The determination of protonation constants of some amino acids and their esters by potentiometry in different media
E Canel, A Gültepe, A Doğan, E Kilıç
Journal of solution chemistry 35 (1), 5-19, 2006
422006
Öğrencilerin Akademik Başarılarına Bilgisayar Animasyonları ve Jigsaw Tekniğinin Etkisi.
A KARAÇÓP, K DOYMUŞ, A Doğan, VY Koç
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 29 (1), 2009
322009
İşbirlikli öğrenmenin iki farklı tekniğinin öğrencilerin kimyasal denge konusundaki akademik başarılarına etkisi
Ü ŞİMŞEK, K DOYMUŞ, A Doğan, A KARAÇÖP
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (3), 763-791, 2009
272009
Tautomeric and microscopic protonation equilibria of some α-amino acids
A Doğan, E Kılıç
Analytical biochemistry 365 (1), 7-13, 2007
272007
Pre-Service Teachers' Practices towards Digital Game Design for Technology Integration into Science Classrooms.
G Uluay, A Dogan
Universal Journal of Educational Research 4 (10), 2483-2498, 2016
252016
İlköğretim 7. Sınıf fen ve teknoloji dersinde jigsaw tekniğinin uygulanması ve bu teknik hakkındaki öğrenci görüşleri
A DOĞAN, E UYGUR, K DOYMUŞ, A KARAÇÖP
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 75-90, 2010
22*2010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20