Saime Erol
Saime Erol
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Application of a stage based motivational interviewing approach to adolescent smoking cessation: The Transtheoretical Model-based study
S Erol, S Erdogan
Patient Education and Counseling 72 (1), 42-48, 2008
1342008
Assessing the effect of school bullying prevention programs on reducing bullying
S Albayrak, A Yıldız, S Erol
Children and youth services review 63, 1-9, 2016
422016
Evaluation of quality of sleep and effecting factors in hospitalized neurosurgical patients
M Sendir, R Acaroglu, H Kaya, S Erol, Y Akkaya
Neurosciences 12 (3), 226-231, 2007
352007
Sağlık davranışlarını geliştirmek ve değiştirmek için transteoratik modelin kullanılması
S EROL, S ERDĞAN
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10 (2), 86-94, 2007
352007
The analysis of life safety and economic loss in marine accidents occurring in the Turkish Straits
Ö Uğurlu, S Erol, E Başar
Maritime Policy & Management 43 (3), 356-370, 2016
312016
The analysis of ship accident occurred in Turkish search and rescue area by using decision tree
S Erol, E Başar
Maritime Policy & Management 42 (4), 377-388, 2015
292015
Hemşirelerin fiziksel tespit edici kullanımına ilişkin bilgi tutum ve uygulamaları
H Kaya, T Aştı, R Acaroğlu, S Erol, C Savcı
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 1 (2), 21-29, 2008
232008
Yaşlılarda yalnızlık algısı ve yaşam doyumu
S Erol, A Sezer, FN Şişman, S Öztürk
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (3), 60-69, 2016
212016
Bir ilköğretim okulu 4, 5, ve 6. sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin anne baba tutumları ve bazı değişkenler ile ilişkisi
A Sezer, N Kolaç, E Saime
Clinical and Experimental Health Sciences 3 (4), 184-190, 2013
212013
Bir huzurevinde kalan yaşlılarda ağrı ve depresyon riski
A YILDIZ, S EROL, A ERGÜN
Türk Geriatri Dergisi 12 (3), 156-164, 2009
202009
Türkiye’de kadının çalışma hayatına katılımının belirleyicileri
SI Erol
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (3), 1-22, 2015
172015
BİR İLKÖĞRETİM OKULUNDA OMAHA PROBLEM SINIFLANDIRMA LİSTESİNE GÖRE SAĞLIK PROBLEMLERİ
GÜR Kamer, A YILDIZ, E Saime, Y Seher, A ERGÜN, H KADIOĞLU, ...
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 10 (3), 1-14, 2008
172008
Denizyolu yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal yapı analizi
A Dursun, E Sercan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (3), 367-382, 2012
162012
Nurses’ knowledge, attitudes and practices related to using physical restraints
H Kaya, T Aştı, R Acaroğlu, S Erol, C Savcı
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2, 22-9, 2008
132008
The Effect of a Hand Massage on Pain and Depression in the Older People Living in a Nursing Home: Pilot Study.
S Erol, M Ertunc, T Ozturk
Journal of Psychiatric Nursing/Psikiyatri Hemsireleri Dernegi 5 (2), 2014
122014
UDS 701 KAPSAMINDA DENETİMDE TESPİT EDİLEN KİLİT BULGULARIN FİNANSAL BİLGİ KULLANICILARINA SUNULMASI
AA Biçer, S Erol
Öneri Dergisi 12 (47), 71-84, 2017
112017
Hopelessness and social comparison in Turkish adolescent with visual impairment
S Erol, A Ergun
Journal of psychiatric and mental health nursing 20 (3), 222-227, 2013
112013
Ebelik bölümü öğrencilerinin ebelik mesleğinde erkeklerin yer almasına ilişkin görüşleri
FYPÇC Özmen, S EROL, ZDÜH ÖZKAN
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (1), 646-655, 2014
102014
Burnout level of a bank’s call centre employee and affecting factors
S Erol, K Gur, S Ergun, I Yalcın
102014
Analysis of ship accidents in the Istanbul Strait using neuro-fuzzy and genetically optimised fuzzy classifiers
S Erol, M Demir, B Çetisli, E Eyüboglu
The Journal of Navigation 71 (2), 419, 2018
92018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20