Follow
Serkan Turkeli
Serkan Turkeli
Health Informatics and Technologies, Marmara University
Verified email at itu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Multilevel combined surgery with transoral robotic surgery for obstructive sleep apnea syndrome
FT Kayhan, KH Kaya, AK Koç, Y Yegin, ZM Yazici, S Türkeli, I Sayin
Journal of Craniofacial Surgery 27 (4), 1044-1048, 2016
132016
Designing a capability-focused strategic management model for a turkish public hospital: learning from failure
S Türkeli, M Erçek
Systemic Practice and Action Research 23 (5), 353-370, 2010
72010
A smart dermoscope design using artificial neural network
S Turkeli, MS Oguz, SB Abay, T Kumbasar, HT Atay, KK Kurt
2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium …, 2017
42017
Kurumsal alanın oluşumu ve değişiminde mikro-makro aktör ve yapıların etkileşimi: Türkiye’deki tam teşekküllü özel hastaneler alanı örneği
S Türkeli
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
42013
JCI Belgesi Alan Hastanelerin Akreditasyon Söylemini Kurgulaması: Türkiye Sağlık Sektörü Söylem Analizi
S Türkeli
VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetim Kongresi, 2009
42009
How Can We Improve the Communication Quality between Doctor and Foreign Patient?
S Turkeli, H Sahin
MIE (Medical Informatics Europe), 170-181, 2009
32009
Sağlık Sektöründe Stratejik Yönetim Modeli Olarak Kurumsal Karne Uygulaması: Vakıf Gureba Hastanesi
H Özalp, S Baş, S Türkeli, U Akal, Ü Egeli
6. Sağlık Yönetimi Kongresi, 79-95, 2008
3*2008
The Importance of Multidisciplinary in Data Science: Application of the Method in Health Sector to Telecommunication Sector
KK Kurt, HT Atay, MA Çiçek, SB Karaca, S Türkeli
2019 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium …, 2019
22019
Girişimci davranışlarının başlangıç aşamasındaki girişimlere etkisi: Türkiye Teknoparkları örneği
S TÜRKELİ, AR BOYACI
Journal of Entrepreneurship and Innovation Management 8 (2), 21-38, 2019
22019
Data gathering and processing in cloud based dental management systems
S Türkeli, KK Kurt, HT Atay, MA Çiçek, SB Karaca
2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing …, 2018
22018
Fuzzy expert system for severity prediction of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome
C ZOROGLU, S TURKELİ
The Journal of Cognitive Systems 2 (2), 37-43, 2016
22016
Creating an IOT That Notifies Concerned People for the Falls of Geriatric Patients.
S Türkeli, KK Kurt, A Catamak, RY Sonmez, HT Atay
pHealth, 105-107, 2016
22016
Standart belge ile farklılaşma mümkün mü? Akreditasyon söylem analizi
S Türkeli
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (27), 111- 131, 2015
22015
Mining level of control in medical organizations
O Çalimli, S Türkeli, EG Eken, HE Gönen
e-Health–For Continuity of Care, 328-332, 2014
22014
Öğretilebilir Liderlik Türkiye Özel Sektör Uygulaması
S Turkeli
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
22006
A Hybrid Algorithm for Fall Detection.
S Türkeli, F Elmas, HT Atay, KK Kurt, RY Sonmez
pHealth, 163-168, 2017
12017
Assessment of content-based image retrieval approaches for mammography based on breast density patterns
NS Purwadi, HT Atay, KK Kurt, S Turkeli
Exploring Complexity in Health: An Interdisciplinary Systems Approach, 727-731, 2016
12016
3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum ve Poster Özetleri
HA Müze, K Sitesi
12011
Enemy inside: salesperson fraud detection in the insurance industry
S Türkeli, T Eti, Y Güney, M Akyuz, MA Çiçek, M Çimen
2020 15th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI …, 2020
2020
Mining similar radiology reports using BoW and Fuzzy C-means clustering
S Turkeli, BSA Gazioglu, KK Kurt, HT Atay, Y Gorur
2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20