Follow
Ersin Bayra
Title
Cited by
Cited by
Year
Güvenlik Devleti
AE Bayra
On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019
82019
Güvenlik Devleti: Leviathan’dan Hukuk Devletine, Hukuk Devletinden Leviathan’a
AE BAYRA
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (1), 93-130, 2019
72019
Hak ve özgürlükleri sınırlandıran kavramların tasnifi ve derecelendirmesi-I: Kamu düzeni ve kamu düzeni ile ilgili kavramlar
AE Bayra
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020
62020
Büyük Doğu Japonya depremi sonrası Japon mevzuatında görülen eksikliklerin düzeltilmesi bağlamında deprem ve hukuk
E Bayra
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 27 (2 …, 2021
42021
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yoluyla sosyal ve ekonomik hakların dolaylı olarak korunması üzerine değerlendirmeler
E Bayra
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (1), 63-113, 2023
22023
Liberal demokrasinin meşruiyet krizine bir çözüm önerisi olarak akışkan demokrasi: Değeri ve ulusal ölçekte uygulanabilirliği
E BAYRA
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2), 659-690, 2022
22022
Hak ve Ozgurluklerin Simrlandiran Kavramlarin Tasnifi ve Derecelendirmesi-I: Kamu Duzeni ve Kamu Duzeni ile Ilgili Kavramlar
AE Bayra
Istanbul Medipol Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 7, 45-72, 0
2
Dr. Jekyll’dan Mr. Hyde’a Modern Devlet’in İki Yüzü: Liberal Hukuk Devleti’nden Anayasal Diktatörlük’e
E BAYRA
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 7 (1), 7-53, 2020
12020
Covid-19 Pandemisini Biyopolitika Üzerinden Okumak: Çıplak Hayatın Fukoyen Bağlamıyla Devlet Düzenine Yeniden Dahli
E BAYRA
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 28 (2), 774-805, 2022
2022
Hak ve Özgürlükleri Sınırlandıran Kavramların Tasnifi ve Derecelendirmesi-II: Milli Güvenlik.
AE Bayra
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (1), 2021
2021
Classification and Gradation of Concepts Restricting Rights and Freedoms-II: National Security
AE Bayra
Istanbul Medipol Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 8, 7, 2021
2021
Classification and Gradation of Concepts Restricting Rights and Freedoms-I: Public Order and Concepts Related to Public Order
AE Bayra
Istanbul Medipol Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 7, 45, 2020
2020
Two Faces of the Modern State from Jekyll to Mr. Hyde: From the Liberal State of Law to the Constitutional Dictatorship
AE Bayra
Istanbul Medipol Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 7, 7, 2020
2020
Security State: From Leviathan to the State of Law, from State of Law to the Leviathan
AE Bayra
Istanbul Medipol Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 6, 93, 2019
2019
Hobbesyen anlayışın post-moderniteye mirası: Güvenlik devleti
AE Bayra
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
2019
MÜHF-HAD
AE Bayra
ANAYASA MAHKEMESİ VE AİHM KARARLARI IŞIĞINDA YAŞAM HAKKI VE DEPREM
AE BAYRA
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17