Follow
AYLİN YILMAZ ŞAŞMAZ
AYLİN YILMAZ ŞAŞMAZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde Dr. Araştırma Görevlisi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Çin çeviri tarihinde Batı etkisi ve modernleşme girişimleri:“Tongwen Guan (同文館)” çeviri okulu örneği
ÇM KALKAN, AY ŞAŞMAZ
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 892-910, 2021
5*2021
Batı Han ve Tang Hanedanı Dönemlerinde Heqin Politikası
AY ŞAŞMAZ
HUMANITAS-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 10 (19), 349-373, 2022
32022
Çeviride Modernleşme Girişimleri: Osmanlı Bab-ı Ali ve Çin Jiangnan Arsenal Tercüme Bürosu Örneği
ÇMKAY Şaşmaz
Turkish Studies - Language and Literature 16 (4), 2347-2361, 2021
22021
Tang Hanedanı’nda Askeri Dönüşüm: Jiedushi Sistemi ve Etkileri
AY Şaşmaz
YDÜ Sosyal Bilimler Dergisi 15 (1), 124-157, 2022
12022
Covid-19 Salgınının Kentsel Yaşam Kalitesi Açısından Potansiyel Etkileri Çin Örneği
ÇM KALKAN, AY ŞAŞMAZ
Kent Akademisi 14 (4), 1283-1298, 2021
12021
Modernleşme Çağında Çin'de Çeviri Edimi: Kurgusal Metinler ve Dil Politikaları (1895-1927) - Translation in China During The Modernization Age: Fiction and Language Policies …
AY ŞAŞMAZ
Ankara Hacı Bayram Veli University, 2022
2022
Geçmişten günümüze çok dilli bir bölge: Hong Kong örneği
AY ŞAŞMAZ, ÇM KALKAN
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 987-1003, 2021
2021
Batıya Yolculuk 西游记
AY Şaşmaz
Dünden Bugüne Dünya Destanları (Der.), 27-40, 2019
2019
汉语与土耳其语中成语和俗语的对比研究
A YILMAZ
浙江大学, 2017
2017
ÇİN BASININDA “OSMANLI-TÜRKİYE ALGISI” VE DEĞİŞİMİ, 1908-1930
AY ŞAŞMAZ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11-25, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10