Takip et
Reha Kılıçhan
Reha Kılıçhan
Diğer adlarReha Kilichan, R. Kilichan, Kilichan, R.
Assoc. Prof., Erciyes University, Tourism Faculty
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Destinasyon Markalaşmasında Gastronominin Önemi: Van Kahvaltısı Örneği (The
R Kılıchan, H Kosker
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3 (3), 102-115, 2015
752015
Gastronomik Akimlar Çerçevesinde Gida Tüketim Ölçegi
K Karamustafa, K Birdir, R Kılıchan
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Journal of Consumer and …, 2016
462016
GASTRONOMİ UZMANLIĞI, TURLARI VE REHBERLİĞİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE
A Başoda, S Aylan, R KILIÇHAN, A Yusuf
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (3), 1809-1926, 2018
442018
Mutfak Şeflerinin Mesleki Eğitim Düzeyleri ve Yaşadıkları Eğitim Problemlerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma
K Birdir, R Kılıchan
14. Ulusal Turizm Kongresi 1 (1), 2013
382013
Artificial intelligence and robotic technologies in tourism and hospitality industry
R Kılıçhan, M Yılmaz
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 353-380, 2020
332020
Mutfakların Sihri Baharat: Kayseri İlinde Baharat Tüketim Alışkanlıklarının
R Kılıchan, H Calhan
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3 (2), 40-47, 2015
292015
Kruvaziyer Gemilerin Yiyecek İçecek Departmanlarında Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakati İlişkileri: Ketchıkan, Juneau ve Skagway Limanlarında Bir Araştırma
R Kılıchan, I Ilhan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 6 (1), 2016
26*2016
Fast Food Restoranlarının Hizmet Kalitesinin Dineserv Modeli İle Ölçülmesi:Kayseri İli Örneği
R Kılıchan, M Ulker
16. Ulusal Turizm Kongresi 1 (1), 885-904, 2015
172015
Gastronomic trends and tourists’ food preferences: scale development and validation
R Kılıçhan, K Karamustafa, K Birdir
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2022
122022
Türkiye'ye Gelen Ziyaretçilerin Gastronomik Akımlara Yönelik Gıda Tüketim Eğilimlerinin Değerlendirilmesi
R Kılıchan
Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
122016
Lezzetin Peşinde Şarap Turizmi: Kapadokya'nın Eko-Gastronomik Potansiyeli
K Birdir, R Kılıchan
Eko-Gastronomi Dergisi 1 (1), 103-122, 2014
11*2014
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Alanındaki Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılıklarının İş Tatminleri Üzerindeki Etkisi
M Ulker, R Kılıchan
Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi 1 (4), 13-30, 2017
92017
Hızla Gelişen Dünya Turizminde Yeni Trend: Kruvaziyer Turizm
R Kılıchan, I Ilhan
2. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu 1 (1), 227-246, 2014
92014
Mutfak Şeflerinin Teknolojiye Hazır Bulunuşluk (TRI) Durumlarının Değerlendirilmesi
RK H. Calhan
MANAS Journal of Social Studies 7 (3), 861-877, 2018
82018
An Evaluatıon of Cultural Values and Food Spendıng with a Focus on Food Consumptıon
K Karamustafa, M Ulker, R Kılıchan
Çatalhöyük-International Journal of Tourism and Social Research 1 (1), 2016
8*2016
Food safety attitudes and practices of chefs in Cappadocia region, Turkey
R Kılıçhan, H Çalhan, M Umur
Journal of Foodservice Business Research 23 (3), 193-215, 2020
72020
Participation Motivation of Visitors of Local Food-Themed Gastronomy Festival
R KILIÇHAN, H KÖŞKER
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 8 (1), 78-91, 2020
42020
Turistlerin yerel mutfak yeme eğilimleri ile unutulmaz turizm deneyimleri arasındaki ilişki: Kayseri örneği
N Çeşmeci, G Çulfacı, R Kılıçhan
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (1), 2023
32023
Menü Fiyatlamayı Etkileyen Faktörlerin ve Menü Fiyatlama Yöntemlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
R Kılıchan, GN Kocak
14. Ulusal Turizm Kongresi 1 (1), 1120-1135, 2013
22013
The Effect of Measures Taken by Food and Beverage Businesses During Coronavirus Pandemic Period on Consumers Perceived Value, Satisfaction and Behavioral Intentions
G ÇULFACI, R KILIÇHAN
Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel 6 (3), 1027-1045, 2023
12023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20