Takip et
İbrahim Aytaş
İbrahim Aytaş
karatekin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Düzce kent merkezindeki yaya alanlarının görsel peyzaj kalitesinin belirlenmesi
İ Aytaş, S Uzun
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 65 (1), 11-29, 2015
232015
İlkbaharda çiçek açan bazı bitki türlerinin Çankırı koşullarında çiçeklenme zamanlarının belirlenmesi
B Bilgili, İ Aytaş, Ö Çorbacı, Ş Alp
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1 (3), 338-347, 2014
132014
ICONA modeli kullanarak toprak erozyon riskinin değerlendirilmesi: Meşeli (Çubuk/Ankara) Havzası Örneği
E Semih, İ AYTAŞ, AU ÖZCAN
Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi 7 (1), 15-22, 2021
82021
Use opportunities of some natural herbaceous plants of Cankiri province in landscape applications
G Tuttu, İ Aytaş, Z Dilaver
International Journal of Scientific and Technological Research 5 (3), 136-147, 2019
82019
Determining visual landscape quality of pedestrian areas in Düzce city center.
İ Aytaș, S Uzun
Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University 65 (1), 11-29, 2015
72015
Assessing the Impact of Engineering Measures and Vegetation Restoration on Soil Erosion: A Case Study in Osmancık, Türkiye
S Ediş, ÖB Timur, G Tuttu, İ Aytaş, C Göl, AU Özcan
Sustainability 15 (15), 12001, 2023
62023
Effects of soil erosion on doline lake degradation within karst landscapes: Bakkal Lake, Turkey
AU Özcan, İ Aytaş
Environmental monitoring and assessment 192, 1-16, 2020
52020
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi: Çankırı Örneği
OB TİMUR, İ AYTAŞ, UP TİMUR
Kent Akademisi 13 (3), 417-430, 2020
42020
Acıçay (Çankırı) Riparian Zonunda zamansal ve mekânsal değişimin analizi
S Ediş, G Tuttu, İ Aytaş, U Tuttu, AU Özcan
Artvin Çoruh Üniversitesi, 2022
32022
Peyzaj direnç değişimlerinin ekolojik bağlantılar üzerine etkileri: Çankırı örneği
AU ÖZCAN, İ AYTAŞ
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 22 (3), 979-992, 2020
32020
Simulating with a combination of RUSLE GIS and sediment delivery ratio for soil restoration
A Öztürk, AU Özcan, İ Aytaş, G Tuttu, D Gülçin, J Mongil-Manso, V Rincón, ...
Environmental Monitoring and Assessment 195 (6), 719, 2023
22023
Analysis of temporal and spatial change in Acıçay (Çankırı) riparian zone.
S Ediş, G Tuttu, İ Aytaş, U Tuttu, AU Özcan
22022
Arazi Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişimi: Nazilli İlçesi Örneği
O Timur, İ Aytaş, B Acet
Kent Akademisi 14 (1), 230-240, 2021
22021
Biyoçeşitlilik sıcak noktası ve jeolojik miras alanı olan karstik peyzajların zamansal değişimi: Çankırı jipsli tepeleri
A ÖZCAN, İ AYTAŞ
Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences 29 (4), 618-627, 2019
22019
Kentsel Tarım
DÖB TİMUR, DUP Timur, İ Aytaş
Lap Lambert Academic Publishing, 2019
22019
Temporal landscape change in biodiversity hotspot and geological heritage karst landscapes: çankırı gypsum hills case.
AU Özcan, İ Aytaş
Yüzüncü Yil Üniversitesi Journal of Agricultural Sciences 29 (4), 618-627, 2019
22019
Vertical garden design in case of Ankara Sıhhiye Bridge and closed area
OB Timur, İ Aytaş, E Akyol, F Özden, FD Ataoğlu
Bartın Orman Fakültesi Dergisi 20 (1), 53-62, 2018
22018
Çocuk Oyun Alanlarında Çocuk-Oyun-Doğa Bütünleşmesi İçin Tasarım Önerileri
UP TİMUR, PE ERZİN, İ AYTAŞ, ÖB TİMUR
Materyal Bilgileri 28, 2018
22018
Çankırı Kenti Peyzaj Karakter Analizi
İ Aytaş, BC Bilgili, Ş Şahin
TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 696-713, 2016
22016
Bozulmuş habitatlarda ekolojik bağlantı ve köprü yerlerinin belirlenmesi: Kuzeybatı Anadolu örneği
İ Aytaş
Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2024
2024
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20