Assoc.Prof.Dr. Osman Culha
Assoc.Prof.Dr. Osman Culha
Alanya Alaaddin Keykubat University
alanya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effects of Organizational Training on Organizational Commitment
C Bulut, O Culha
International Journal of Training and Development 14 (4), 309-322, 2010
2782010
The Effects of Perceived Organisational Support on Employees’ Affective Outcomes: Evidence from the Hotel Industry
U Colakoglu, O Culha, H Atay
Tourism and hospitality management 16 (2), 125-150, 2010
2012010
Satisfaction and Loyalty of Festival Visitors
G Ozdemir, O Culha
Anatolia 20 (2), 359-373, 2009
952009
KÜLTÜR TURİZMİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TURİSTİK ÜRÜN OLARAK DEVE GÜREŞİ FESTİVALLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
O Çulha
Journal of Yaşar University 3 (12), 1827-1852, 2008
942008
Ministers’ Statements: A policy Implementation Instrument for Sustainable Tourism?
A Yüksel, F Yüksel, O Culha
Journal of Sustainable Tourism 20 (4), 513-532, 2012
192012
Otel Müşterilerinin E-Şikayetlerine Yönelik Bir İçerik Çözümlemesi
O Çulha, G Hacıoğlu, G Kurt
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 6 (4), 42-49, 2009
172009
Restoran İşletmelerinde Üst Düzey Çalışanlar Açısından Yöresel Yiyecekler: Faydalar Engeller ve Satın Alma Ölçütleri
O Çulha, S Dağkıran
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi 27 (2), 195-212, 2016
142016
Konaklama İşletmelerinde Hizmet İçi Eğitim ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
O Çulha
DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008
132008
Gösterge Bilim (Semiyotik) Tekniği Kullanilarak Kanada Fotoğraflarinin İncelenmesi
O Çulha
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 7 (13), 409-424, 2011
122011
Siyasi Partiler Gözüyle Turizm
A Yüksel, O Çulha, F Yüksel
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 6 (3), 78-81, 2009
12*2009
Uluslararası Zeytin Festivalinin Kalitesi ve Bölge Turizmine Katkıları: Didim Yerel Esnafı Ne Söylüyor?
O Çulha, A Kalkan
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4 (4), 146-178, 2016
112016
Tanıtım Broşürleri Gözüyle Anadolu Yöresel Mutfakları
O Çulha, A Kalkan
I. Avrasya Uluslarası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve …, 2015
102015
Uluslararası turizm işletmeciliği
İ Pırnar, O İçöz, O Çulha
Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Limited Şti., 2011
102011
İçsel ve Dışsal Ödüllerin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi: İzmir İli ve Çevresindeki Kobilerde Bir Araştırma
Ç Bulut, O Çulha, M Tütüncüoğlu, E Aksoy
17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 120-127, 2009
82009
Düşük Fiyatlı Havayolu Taşımacılığı (DFHT) Sektörünün Genel Özellikleri ve Uygulanan Pazarlama Karmalarının Yapısı: Türk DFHT Firmaları Üzerinde Bir Araştırma
A Tanrısevdi, O Çulha
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 (33), 65-100, 2010
42010
An Assessment of the Acceptance of Government-Issued Tourism Strategies: A Case of Tourism Students
A Yuksel, O Culha
Tourism Planning & Development 15 (2), 166-187, 2018
22018
Turizm Öğrencilerinin Staj Sonrası Sektörde Çalışma Koşulları Hakkındaki Düşüncelerinin ve Memnuniyetlerinin Belirlenmesi
O Çulha
11. Ulusal Turizm Kongresi, 115-127, 2010
2*2010
Turizm Bakanları ve Söylemleri: Türkiye'nin Turizm Politikası
A Yüksel, O Çulha, F Epik, E Efendi
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 6 (4), 2009
22009
Turizmde Kırsal Göçerlerin İzlerini Sürmek
A Kalkan, O Çulha
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (49), 786-799, 2017
12017
The effect of food festival quality on place attachment and destination recommendation intention through festival experience and festival satisfaction: The case of the Didim …
O Culha
Journal of Convention & Event Tourism, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20