Rıza Salar
Rıza Salar
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
7E modelinin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi “yaşamımızdaki elektrik” ünitesinde akademik başarı ve kalıcılığa etkisi
F Gürbüz, Ü TURGUT, R SALAR
Türk Fen Eğitimi Dergisi 10 (3), 80-94, 2013
112013
The Effect of 7E Model on Conceptual Success of Students in The Unit of Electromagnetism
Ü Turgut, A Colak, R Salar
European Journal of Physics Education 7 (3), 2017
102017
The Viewpoints of Physics Teacher Candidates towards the Concepts in Special Theory of Relativity and Their Evaluation Designs.
U Turgut, F Gurbuz, R Salar, U Toman
Online Submission 5 (4), 481-489, 2013
92013
Bireysel farklıkların öğretim sürecine yansımasına dair öğretmen görüşlerinin incelenmesi: Nitel bir araştırma
Ü Turgut, R Salar, A Aksakallı, F Gürbüz
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2), 431-444, 2016
72016
Modern fizik dersi alan lisans öğrencilerinin bu ders ile ilgili açığa çıkan kişisel epistemolojik inançları ve bunların nedenlerinin incelenmesi
A Aksakallı, R Salar, Ü Turgut
Fizik Eğitimi ve Felsefesi 1 (1), 1-17, 2016
72016
Ygs ve lys sınavlarındaki fizik sorularının öğretim programı açısından ve Bloom taksonomisi bilişsel alan düzeyi açısından analizi
İ Karaman, R Salar, R Dilber, Ü Turgut
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 6, 309-315, 2014
62014
The effect of 7E model on academic achievements and retention in the unit “electricity in our life” 6th grade science and technology course
Ü Turgut, F Gürbüz, R Salar
INTED2013 Proceedings, 161-165, 2013
62013
Effect of conceptual change instruction on students' understanding of electricity concepts
R Dilber
International Journal of Innovation and Learning 7 (4), 478-496, 2010
52010
How is the learning environment in physics lesson with using 7e model teaching activities
U Turgut, A Colak, R Salar
European Journal of Education Studies, 2017
42017
Fizik Öğretmeni Adaylarının 12. Sınıf Elektrik ve Elektronik Konusunu İle İlgili Bilgi Düzeyleri
R SALAR, U Emine, İ KARAMAN, Ü TURGUT
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (1), 41-54, 2016
42016
Modern fiziğe karşı negatif algılar ve yabancılaşma algısının nedenleri: Lisans öğrencileri üzerine nitel bir araştırma
A AKSAKALLI, Ü Turgut, R Salar
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 771-794, 2016
32016
Implementing Differentiated Instruction on Pre-Service Physics Teachers: Agendas/Fizik Ögretmen Adaylarina Farklilastirilmis Ögretimin Uygulanmasi: Ajandalar
R Salar, Ü Turgut
Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 682, 2015
32015
Eleştirel Pedagoji İlkelerine Göre Yapılan Fen Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi
A Aksakallı, R Salar, Ü Turgut
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (6), 961-971, 2018
22018
A Model for Augmented Reality Immersion Experiences of University Students Studying in Science Education
R Salar, F Arici, S Caliklar, RM Yilmaz
Journal of Science Education and Technology, 1-15, 2020
12020
Farklılaştırılmış Öğretimin Sınıf İklimine Etkisi: Nitel Bir Çalışma
R Salar, Ü Turgut
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (4), 1048-1068, 2019
12019
7E ÖĞRENME MODELİNE UYGUN OLARAK ÇALIŞMA YAPRAĞI HAZIRLAMA (ELEKTROMANYETİZMA ÜNİTESİ ÖRNEĞİ)
Ü Turgut, A Çolak, R Salar
Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (23), 227-251, 2017
12017
Modern Fiziğe Karşı Açığa Çıkan Negatif Algılar Ve Bu Algılardan Yabancılaşma Algısının Nedenleri: Lisans Öğrencileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
A Aksakallı, Ü Turgut, R Salar
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2), 771-794, 2016
12016
Investigation of the Reasons of Negative Perceptions of Undergraduate Students Regarding the Modern Physics Course.
A Aksakalli, R Salar, U Turgut
European Journal of Science and Mathematics Education 4 (1), 44-55, 2016
12016
Lise Öğrencilerinin Onuncu Sınıf Fizik Dersi Elektrik Konusundaki Ön Bilgilerinin Tespit Edilmesi
R SALAR, E UĞUREL
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 14 (1 …, 2020
2020
Philosophical Issues Arising from Dual Nature of Light in Young’s Double-Slit Experiment
A Aksakallı, Ü Turgut, R Salar
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (3), 1-1, 2019
2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20