Doç. Dr. Halil Tümay
Doç. Dr. Halil Tümay
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilimin Doğası Hakkında Paradigma Değişimleri ve Öğretimi ile İlgili Yeni Anlayışlar.
F Köseoğlu, H Tümay, E Budak
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 28 (2), 2008
1592008
Kimya Öğretmen Adaylarının Argümantasyon Odaklı Öğretim Konusunda AnlayıĢlarının GeliĢtirilmesi
H TÜMAY, F KÖSEOĞLU
Türk Fen Eğitimi Dergisi 8, 105-119, 2011
1172011
Yapılandırıcı öğrenme ortamı için bir fen ders kitabı nasıl olmalı
F Köseoğlu, B Atasoy, N Kavak, H Akkuş, E BAYIR, H Tümay, ...
Asil Yayın Dağıtım, 2003
1152003
Yapılandırıcı Öğrenme Teorisine Dayanan Etkili Bir Öğretim Yöntemi Tahmin Et Gözle Açıkla Buz ile Su Kaynatılabilir mi
F KÖSEOĞLU, H TÜMAY, N KAVAK
792002
Bilim eğitiminde yapılandırıcı paradigma
F Köseoğlu, H Tümay
Ankara: Pegem Akademi, 2013
622013
Developing a professional development package for nature of science instruction and discussion about its implementation for pre-service teachers
F Köseoğlu, H Tümay, U Üstün
Journal of Kirsehir Education Faculty 4, 129-162, 2010
52*2010
Reconsidering learning difficulties and misconceptions in chemistry: emergence in chemistry and its implications for chemical education
H Tümay
Chemistry Education Research and Practice 17 (2), 229-245, 2016
502016
Argümantasyon odaklı kimya öğretimi
H Tümay
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler …, 2008
342008
Emergence, learning difficulties, and misconceptions in chemistry undergraduate students’ conceptualizations of acid strength
H Tümay
Science & Education 25 (1-2), 21-46, 2016
322016
Prospective chemistry teachers' mental models of vapor pressure
H Tümay
Chemistry Education Research and Practice 15 (3), 366-379, 2014
292014
Üniversite kimya laboratuarlarında öğrencilerin kavramsal değişimi, başarısı, tutumu ve algılamaları üzerine yapılandırıcı öğretim yönteminin etkileri
H Tümay
Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara, Gazi Üniversitesi.(Yayınlanmamış Yüksek …, 2001
292001
TEMEL KİMYA LABORATUVARLARINDA ÖĞRENME DÖNGÜSÜ YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL DEĞİŞİM, TUTUM VE ALGILARINA ETKİSİ
F Köseoğlu, H Tümay
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (1), 279-295, 2010
28*2010
Fen Eğitiminde Yapılandırıcılık ve Yeni Öğretim Yöntemleri
F Köseoğlu, H Tümay
Palme Yayıncılık, 2015
212015
Bilimde Argümantasyona Odaklanan Etkinliklerle Kimya Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğası Hakkındaki Anlayışlarını Geliştirme.
H TÜMAY, F KÖSEOĞLU
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 30 (3), 2010
212010
Bilimin doğası öğretimi: bilim felsefesi ve bilim tarihine dayanarak bilimsel argüman oluşturma ve akıl yürütme öğretimine yönelik bir öğretmen mesleki gelişim paketinin …
F Köseoğlu, H Tümay, Y Altun, P Ünlü
ANKARA: TÜBİTAK (108K086), 2011
92011
Türkiye deki Fen Bilgisi Ders Kitaplarının Etkili ve Anlamlı Öğrenme Aracı Olarak Yeterliliğinin İncelenmesi
F Köseoğlu, E BAYIR, H Tümay
92004
Argümantasyon Odaklı Kimya Eğitimi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
H Tümay
Doktora Tezi, Ankara, 2008
72008
Argümantasyona Dayalı Öğretim Uygulamaların Öğrencilerin Asitlik Bazlık Kuvveti Derişim ve pH Konusundaki Kavramsal Değişimlerine ve Kimyaya Karşı Tutumlarına Etkisi
F KÖSEOĞLU, H TÜMAY, N AKBEN
42007
Ortaöğretim Kimya 9 Ders Kitabı
Y Altun, H Tümay
Sözcü Yayıncılık, 2013
32013
Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Bilimin Doğası Öğretimi Mesleki Gelişim Paketi Genel Bakış
F KÖSEOĞLU, H TÜMAY, S YEŞİLOĞLU, Y ALTUN
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20