aysegul baykul
aysegul baykul
Unknown affiliation
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Co-integration analyses of price and income elasticities of electricity power consumption in Turkey
S Maden, A Baykul
European Journal of Social Sciences 30 (4), 523-534, 2012
102012
Öğrenci Profilinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması “Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği”
HG Çiçek, A Baykul, MK Keleş
SDÜ, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,(33), 171-186, 2014
82014
Isparta il merkezindeki esnaf sorunları ve esnafın yerel ekonomi ile ilişkisi
A Baykul
Sosyal Bilimler, 2009
82009
BÖLGESEL KALKINMA VE TURİZM İLİŞKİSİ: TR61 BÖLGESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
A BAYKUL, SI MADEN
Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 1 (2), 65-73, 2017
72017
Bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerinde Ar-Ge Faaliyetlerinin Etkileri: Türkiye’de Düzey I Bölgelerinde Ampirik Bir İnceleme
A Baykul
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2), 143-154, 2018
62018
Isparta Şehir Merkezi Yüzey Toprağındaki Radyoakativite Düzeyi
Ü KALYONCUOĞLU, N ANADOLU, A BAYKUT, E Yiğit
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 14 (1), 111-119, 2010
62010
Isparta İl Merkezindeki Gıda Hizmet Sektöründe Çalışan Esnafın Sorunları Üzerine Bir Araştırma
A Baykul, MA Dulupçu
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (10), 63-81, 2009
62009
TOPSIS YÖNTEMİ İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN YATIRIM ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: İBBS DÜZEY 3 ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Y YALÇINKAYA, MA DULUPÇU, A BAYKUL
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
42018
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin Yönetim Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi
A BAYKUL, O SUNGUR, MA DULUPÇU
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 7 (15), 70-82, 2016
22016
Radioactivity Level of the Surface soil of Isparta City Centre.
ÜY Kalyoncuoğlu, NC Anadolu, A Baykul, Y Erek
Journal of Natural & Applied Sciences 14 (1), 2010
22010
BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ARACI OLARAK KAMU YATIRIMLARI VE TEŞVİKLER: TÜRKİYE’DE DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR ETKİNLİK ANALİZİ
A BAYKUL, SI MADEN, D KUTGİ
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (16), 652-669, 0
2
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin Ar-Ge ve Yenilikçi Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi
A BAYKUL, KO ORUÇ, MA DULUPÇU
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2 …, 2016
12016
THE EFFECTS OF AGGLOMERATION EXTERNALITIES ON SECTORAL EMPLOYMENT GROWTH IN TURKEY
A BAYKUL, SI MADEN
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 67-102, 2020
2020
Akdeniz Ülkelerinde Turizm Sektörünün Ekonomik Etkinliğinin Değerlendirilmesi
G MANAP DAVRAS, A BAYKUL
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (3), 791-804, 2019
2019
BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKASI ARACI OLARAK KAMU YATIRIMLARI VE TEŞVİKLER: TÜRKİYE’DE DÜZEY 2 BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR ETKİNLİK ANALİZİ
S IŞIK MADEN, A BAYKUL, D KUTGİ
Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 7 (16), 652-670, 2019
2019
A" GLOBAL" STRATEGY ON CONSTRUCTING" REGIONAL" ADVANTAGE BY REGIONAL INNOVATION SYSTEMS (RIS)
A Baykul, SI Maden
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2019
2019
EVALUATION OF THE INVESTMENT CLIMATE OF ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES WITH TOPSIS METHOD: AN IMPLEMENTATION ON NUTS 3
Y Yalcinkaya, MA Dulupcu, A BAYKUL
JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE …, 2018
2018
ISPARTA İL MERKEZİNDEKİ GIDA HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ESNAFIN SORUNLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
A Baykul, MA Dulupçu
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 63-81, 2009
2009
THE KEY ACTORS OF KNOWLEDGE PRODUCTION FUNCTION IN TURKEY: THE ROLE OF UNIVERSITIES AS A KNOWLEDGE PRODUCER
SI MADEN, A SEZGİN, A BAYKUL, S UNUTULMAZ, M DULUPÇU
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 11 (27), 344-354, 0
A" Global" Strategy on Constructing" Regional" Advantage By RIS
A Baykul, SI MADEN
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (19 …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20