Takip et
Müjgan TUNÇ YÜCEL
Müjgan TUNÇ YÜCEL
medipol.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Banka Alacaklarının İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibi
M Tunç Yücel
On İki Levha Yayıncılık, 2010
392010
Yeni konkordato hukuku
S Öztek, AC Budak, M Tunç Yücel, S Kale, B Yeşilova
Adalet Yayınevi, Ankara, 2018
352018
Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuçları
M Tunç Yücel
23*2020
İş Güvencesi Kapsamında Özel Hakem Şartı
M Tunç Yücel
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2004
13*2004
Haksız Rekabet Hukukunda Teminat Amaçlı İhtiyati Tedbirler
M Tunç Yücel
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD …, 2004
9*2004
İflas, Tasarrufun İptali Davası ve Konkordato ile İlgili 2013 Tarihli İsviçre İcra ve İflas Kanunu Değişiklikleri
AC Budak, M Tunç Yücel
MEDENİ USUL VE İCRA – İFLAS HUKUKU DERGİSİ (MİHDER) 31, 2015
82015
HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti
M Tunç Yücel
Seçkin Yayınları, 2013
8*2013
Sigortacılık Kanununda Tahkim
S Kale, M Tunç Yücel
Haluk Konuralp Anısına Armağan, Ankara 1, 2009
82009
Üçüncü Kişinin Malı Üzerindeki Rehinle Temin Edilen Alacağın Konkordatodaki Durumu
M Tunç Yücel
Lexpera Blog, 0
6
Banka Teminat Mektuplarının İhtiyati Tedbire Konu Olması Üzerine Medeni Usul Hukuku Bakış Açısından Bir İnceleme
M Tunç Yücel
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakemli Hukuk Dergisi, 2013
52013
Fesih bildirimine itirazda özel hakemin kararının kapsamı, işe başlatmama halinde tazminata miktar belirtilmeden karar verilmesine ilişkin Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin bir kararı
M Yücel
Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2008
52008
Mimarlık Projeleri ile Mimarlık Eserleri ve Bunlar Üzerinde Değişiklik Yapılması
M Tunç Yücel
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2), 2015
22015
Hukuk muhakemeleri kanununda süreler, eski hale getirme ve adli tatil
M Tunç Yücel
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
2021
Fona Devredilen Bankanın İflas Tasfiyesi
MT Yücel, S Kale
2016
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
K Yıldırım, G Demirhan, ÖÖ Ferendeci, MT Yücel, S Kale, NG Ülkü
İstanbul, Beta Yayınları, 2013
2013
İflas içi Konkordato Konusunda Uygulamada Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar
M Tunç Yücel
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hakemli Hukuk Dergisi, 2013
2013
Fesih Bildirimine İtirazda Özel Hakem Kararının Kapsamı, İşe Başlatmama Halinde Tazminata Miktar Belirtilmeden Karar Verilmesi” başlıklı ve 22.3.2004 tarih ve E. 2004/5846, K …
M Tunç Yücel
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD …, 2008
2008
Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordatoda Prosedür ve Organlar
M Tunç Yücel, S Kale
Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan, 2007
2007
Patent Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 6.Maddesi Çerçevesinde Patent Verilemeyecek Konu ve Buluşlar
M Tunç Yücel, S Kale
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (MÜHF-HAD …, 2005
2005
Türk İsviçre ve Alman İflas Hukukunda Yeni Mal İktisabı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
M Tunç Yücel
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
2002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20