Takip et
Abdullah TARINÇ
Abdullah TARINÇ
Diğer adlarAbdullah TARINC
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effect of environmental management practices and knowledge in strengthening responsible behavior: The moderator role of environmental commitment
H Keles, O Yayla, A Tarinc, A Keles
Sustainability 15 (2), 1398, 2023
142023
Women entrepreneurship in tourism: The case of Turkey
G Yildirim, A Tarinç, CC KILINÇ
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 8 (4), 2462-2477, 2020
122020
Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamalarına İlişkin Yönetici ve İşgören Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
A Tarınç
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Turizm …, 2012
112012
Effect of green human resource management on green psychological climate and environmental green behavior of hotel employees: the moderator roles of environmental sensitivity …
F Uslu, A Keles, A Aytekin, O Yayla, H Keles, GS Ergun, A Tarinc
Sustainability 15 (7), 6017, 2023
72023
Effect of climate change belief and the new environmental paradigm (NEP) on eco-tourism attitudes of tourists: Moderator role of green self-identity
A Tarinc, GS Ergun, A Aytekin, A Keles, O Ozbek, H Keles, O Yayla
International Journal of Environmental Research and Public Health 20 (6), 4967, 2023
72023
The effect of responsible tourism perception on place attachment and support for sustainable tourism development: The moderator role of environmental awareness
A Aytekin, H Keles, F Uslu, A Keles, O Yayla, A Tarinc, GS Ergun
Sustainability 15 (7), 5865, 2023
62023
Osmanlı mutfağının füzyon mutfağı çerçevesinde değerlendirilmesi
A Tarınç, G Yıldırım, CÇ Kılınç
Journal of Social and Humanities Sciences Research 6 (43), 3045-3053, 2019
62019
Cases on tour guide practices for alternative tourism
G Yildirim, O Ozbek, CC Kilinc, A Tarinc
IGI Global, 2020
42020
How do food neophobia and neophilia moderate the effect of local food quality on dining satisfaction and post-dining behavioral intention in the perspective of sustainable …
A Tarinc, A Aytekin, OT Ozbek, GS Ergün, A Keles, F Uslu, H Keles, ...
Sustainability 15 (12), 9510, 2023
32023
TEKNOLOJİNİN MUTFAĞA YANSIMALARI: AŞÇI ROBOTLAR ÜZERİNE R PROGRAMI BAZLI BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
A TARINÇ, ÖT ÖZBEK
Journal of gastronomy, hospitality and travel (Online) 5 (1), 406-416, 2022
2022
COVID-19 SONRASI GELİŞEN MUTFAK AKIMI: BULUT MUTFAK
A TARINÇ, H ÜLKEN
2022
A Research on the Effect of Personnel Empowerment on Culinary Creativity in Restaurants
R Eren, A Tarinc, CC Kilinc
Engines of Economic Prosperity: Creating Innovation and Economic …, 2021
2021
TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ
H Keleş, A Tarınç
2021
Technological Innovation Research With Guided Tours: Recent Trends and Future Directions
A Tarinc, A Karaman, H Sunar, K Sayin
Cases on Tour Guide Practices for Alternative Tourism, 268-280, 2020
2020
KAMİLET VADİSİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
CÇK Gülsün YILDIRIM, Abdullah TARINÇ
ALTERNATİF TURİZM ARAŞTIRMALARI, 143-171, 2019
2019
TÜRKİYE'NİN HELAL TURİZM POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
CÇK Abdullah TARINÇ, Gülsün YILDIRIM
ALTERNATİF TURİZM ARAŞTIRMALARI, 115-142, 2019
2019
HOLSERV ÖLÇEĞİ İLE OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
CÇK Abdullah TARINÇ, Gülsün YILDIRIM
JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH 6 (37), 1320-1342, 2019
2019
Gönüllü Turizme Yönelik Katılım Eğilimleri İle Gönüllü Turizme Yönelik Motivasyonlar Arasındaki İlişkiler: Türkiye Uygulaması
CÇK Abdullah TARINÇ
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL 5 (37), 3039-3067, 2019
2019
THE USE OF FINANCIAL ANALYSIS TECHNIQUES AS A STRATEGIC MANAGEMENT INSTRUMENT IN TOURISM OPERATIONS
AT H. Arif TUNÇEZ, Alper ATEŞ
ACADEMIC RESEARCH IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES 1, 9-26, 2018
2018
Analitik Hiyerarşi Süreci Temelli VIKOR Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi: Antalya İlinde Beş Yıldızlı Otel İşletmesi Üzerine Bir Uygulama
AT Mete SEZGİN, Ceyhun Çağlar KILINÇ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 2 (9 …, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20