Takip et
Bora Uzel
Bora Uzel
Dokuz Eylul University, Department of Geological Engineering
deu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
A first record of a strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: the Cumaovası Basin
B Uzel, H Soezbilir
Turkish Journal of Earth Sciences 17 (3), 559-591, 2008
1792008
Neotectonic evolution of an actively growing superimposed basin in western Anatolia: The inner bay of Izmir, Turkey
B Uzel, H SÖZBİLİR, Ç ÖZKAYMAK
Turkish Journal of Earth Sciences 21 (4), 439-471, 2012
1642012
Tectonic implications of transtensional supradetachment basin development in an extension‐parallel transfer zone: the Kocaçay Basin, western Anatolia, Turkey
H Sözbilir, B Sarι, B Uzel, Ö Sümer, S Akkiraz
Basin Research 23 (4), 423-448, 2011
1292011
Geochemistry and 40Ar/39Ar geochronology of Miocene volcanic rocks from the Karaburun Peninsula: Implications for amphibole-bearing lithospheric mantle source, Western Anatolia
C Helvacı, EY Ersoy, H Sözbilir, F Erkül, Ö Sümer, B Uzel
Journal of Volcanology and Geothermal Research 185 (3), 181-202, 2009
1192009
Structural evidence for strike-slip deformation in the İzmir–Balıkesir transfer zone and consequences for late Cenozoic evolution of western Anatolia (Turkey)
B Uzel, H Sözbilir, Ç Özkaymak, N Kaymakcı, CG Langereis
Journal of Geodynamics 65, 94-116, 2013
1142013
Neogene–Quaternary evolution of the Manisa Basin: Evidence for variation in the stress pattern of the İzmir-Balıkesir Transfer Zone, western Anatolia
Ç Özkaymak, H Sözbilir, B Uzel
Journal of Geodynamics 65, 117-135, 2013
812013
Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of Menderes core complex
B Uzel, CG Langereis, N Kaymakci, H Sözbilir, Ç Özkaymak, M Özkaptan
Earth and Planetary Science Letters 414, 108-125, 2015
662015
Geological and palaeoseismological evidence for late Pleistocene− Holocene activity on the Manisa Fault Zone, western Anatolia
Ç ÖZKAYMAK, H SÖZBİLİR, B Uzel, HS AKYÜZ
Turkish Journal of Earth Sciences 20 (4), 449-474, 2011
512011
Paleomagnetic evidence for upper plate response to a STEP fault, SW Anatolia
N Kaymakcı, C Langereis, M Özkaptan, AA Özacar, E Gülyüz, B Uzel, ...
Earth and Planetary Science Letters 498, 101-115, 2018
462018
36Cl exposure dating of paleoearthquakes in the Eastern Mediterranean: First results from the western Anatolian Extensional Province, Manisa fault zone, Turkey
N Akçar, D Tikhomirov, Ç Özkaymak, S Ivy-Ochs, V Alfimov, H Sözbilir, ...
Bulletin 124 (11-12), 1724-1735, 2012
422012
Kinematic analysis and palaeoseismology of the Edremit Fault Zone: evidence for past earthquakes in the southern branch of the North Anatolian Fault Zone, Biga Peninsula, NW Turkey
H Sözbilir, Ö Sümer, Ç Özkaymak, B Uzel, T Güler, S Eski
Geodinamica Acta 28 (4), 273-294, 2016
382016
17-20 Ekim 2005-Sığacık Körfezi (İzmir) depremlerinin sismik jeomorfolojisi ve bölgedeki gerilme alanları ile ilişkisi, Batı Anadolu
H Sözbilir, Ö Sümer, B Uzel, Y Ersoy, F Erkül, U İnci, C Halvacı, ...
Türkiye Jeoloji Bülteni 52 (2), 217-238, 2009
382009
The site effects in Izmir Bay of October 30 2020, M7. 0 Samos earthquake
KO Cetin, S Altun, A Askan, M Akgün, A Sezer, C Kıncal, ÖC Özdağ, ...
Soil Dynamics and Earthquake Engineering 152, 107051, 2022
372022
Evidence for a kinematically linked EW trending İzmir Fault and NE-trending Seferihisar Fault: kinematic and paleoseismogical studies carried out on active faults forming the …
H Sozbilir, B Uzel, O Sumer, U Inci, EY Ersoy, T Kocer, R Demirtas, ...
TURKIYE JEOLOJI BULTENI-GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY 51 (2), 91-114, 2008
352008
Dating of active normal fault scarps in the Büyük Menderes Graben (western Anatolia) and its implications for seismic history
N Mozafari, D Tikhomirov, Ö Sumer, Ç Özkaymak, B Uzel, S Yeşilyurt, ...
Quaternary Science Reviews 220, 111-123, 2019
332019
Palaeoseismology of the Havran-Balıkesir Fault Zone: evidence for past earthquakes in the strike-slip-dominated contractional deformation along the southern branches of the …
H Sözbilir, Ç Özkaymak, B Uzel, Ö Sümer, S Eski, Ç Tepe
Geodinamica Acta 28 (4), 254-272, 2016
272016
Age and kinematics of the Burdur Basin: Inferences for the existence of the Fethiye Burdur Fault Zone in SW Anatolia (Turkey)
M Özkaptan, N Kaymakci, CG Langereis, E Gülyüz, AA Özacar, B Uzel, ...
Tectonophysics 744, 256-274, 2018
262018
Miocene geochronology and stratigraphy of western Anatolia: Insights from new Ar/Ar dataset
B Uzel, K Kuiper, H Sözbilir, N Kaymakci, CG Langereis, K Boehm
Lithos 352, 105305, 2020
232020
Palaeomagnetic and geochronological evidence for a major middle Miocene unconformity in Söke Basin (western Anatolia) and its tectonic implications for the Aegean region
B Uzel, Ö Sümer, M Özkaptan, Ç Özkaymak, K Kuiper, H Sözbilir, ...
Journal of the Geological Society 174 (4), 721-740, 2017
232017
DB Uzanml İzmir Fay İle KD-Uzanımlı Seferihisar Fayı’nın Birlikte Çalıştığına Dair Veriler: İzmir Körfezi’ni Oluşturan Aktif Faylarda Kinematik Ve Paleosismolojik Çalışmalar …
H Sözbilir, B Uzel, Ö Sümer, Ç Özkaymak, EY Ersoy, T Koçer, R Demirtaş
Türkiye Jeoloji Bülteni 51 (2), 91-114, 2008
212008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20