Mehmet Hanifi Ayboğa
Mehmet Hanifi Ayboğa
Marmara Üniversitesinde Muhasebe Profesörü
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Globalleşme sürecinde ülkemizde muhasebe mesleği ve meslek mensuplarının eğitimi
H Ayboğa
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (1), 327-359, 2003
752003
Firm’s Competitiveness in Global Economy and Cost (Structure) Management
MH Ayboga, AM Altug, E Karadag
ADVANCES IN GLOBAL BUSINESS AND ECONOMICS, 133, 2018
2018
Hava taşıt işletmelerinde sefer maliyetlerinin oluşumu ve yönetim aracı olarak kullanılması
MH Ayboğa
Marmara Üniversitesi, 1988
1988
HİLE ÖNLENME VE TESPİT ETME YÖNTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve HİLEKAR PROFİLİ: TÜRKİYE ARAŞTIRMASI
B ATAMAN, MH AYBOĞA, G YILMAZ
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (3), 646-664, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4