Follow
Rıdvan Karacan
Rıdvan Karacan
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The impact of oil price on transition toward renewable energy consumption? Evidence from Russia
R Karacan, S Mukhtarov, İ Barış, A İşleyen, ME Yardımcı
Energies 14 (10), 2947, 2021
612021
Mali disiplinin sağlanması açısından Türkiye IMF ilişkilerinin değerlendirilmesi
HB Kantarcı, R Karacan
Maliye Dergisi 155, 144-158, 2008
602008
Faiz, döviz kuru ilişkisinin makroekonomik performansa etkisi üzerine bir değerlendirme
R Karacan
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 72-92, 2010
542010
Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Sonuçlari
V Cengiz, R Karacan
International Journal of Economic & Administrative Studies 8 (15), 327-344, 2015
392015
Türkiye’de Kırmızı Et Talebinin, Beyaz Et Tüketimi ve Gelir DağılımıAçısından Değerlendirilmesi
R Karacan
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 67-73, 2017
242017
Kapitalist ekonomide gelir dağılımı ve yoksulluk
R Karacan
Hiperlink, 2014
212014
Türkiye’de Kanser HastalığınınBütçeye Getirdiği Yük BakımındanTarama ve Tedavi Edici SağlıkHarcamalarının Karşılaştırılması
R KARACAN, Z KILIÇKAN
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 45-52, 2016
142016
Gelişmekte Olan Ülkeler ve Türkiye’de Ekonomik Krizler, Sermaye Hareketleri ve ABD Doları Arasındaki İlişki
R Karacan
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (33), 763-773, 2014
142014
Kamu konut politikaları açısından Türkiye’de konut maliyetleri ve konut arzı arasındaki ilişkinin nedensellik analizi
T Baykal, H Dikme, R Karacan
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 7 (2), 161-171, 2018
72018
Faiz, kur ve makroekeonomik performans (Türkiye üzerine bir inceleme)
R Karacan
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
72010
Phillips Eğrisi Yaklaşımı ile Türkiye’de Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki Nedensellik İlişkisi
R KARACAN
SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS JOURNAL (SMART JOURNAL) 4 (10), 242-249, 2022
62022
TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN, PETROL FİYATLARI, DÖVİZ KURU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
R Karacan, ZY KILIÇKAN
Turkish Studies 13, 23, 2018
62018
Türkiye’de altyapi yatirimlarinin ekonomik büyüme açisindan değerlendirilmesi
R KARACAN
Business & Management Studies: An International Journal 5 (2), 314-329, 2017
52017
Is leyen, A. and Yardımcı, ME (2021),“The impact of oil price on transition toward renewable energy consumption?”
R Karacan, S Mukhtarov, I Barıs
Evidence from Russia. Energies 14 (10), 2947, 0
5
The effect of financial development on energy consumption: evidence from Russia
VI Shahriyar Mukhtarov, Rıdvan Karacan, Fuzuli Aliyev
International Journal of Energy Economics and Policy 12 (1), 243-249, 2022
42022
The Misusage of Free Market Economy and Turkey Example.
HB Kantarci, R Karacan
Journal of Marketing & Management 4 (2), 2013
42013
Interest Rates
S Erdoğan, R Karacan, B Alpaslan
Exchange Rates and Macroeconomic Performance, 2013
4*2013
Türkiye'de Kanser Hastaliginin Bütçeye Getirdigi Yük Bakimindan Tarama ve Tedavi Edici Saglik Harcamalarinin Karsilastirilmasi/Comparing Preventative Health Expenditure with …
R Karacan, Z Kiliçkan
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 53 (613), 45, 2016
32016
Ekonomik İstikrar açısından üretim ekonomisi ve parasal ekonominin karşılaştırılması
R KARACAN, F SANAL ÇEVİK
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 7 (1), 161-176, 2015
32015
İthal Enerjinin Maliyetleri Enflasyon İlişkisi ve Türkiye Ekonomisi
R Karacan
Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi Bildiriler Kitabı içinde. Kocaeli …, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20