Osman Gürbüz
Osman Gürbüz
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Erzurum Çifte Minareli Medrese’nin yapım tarihi ve bânîsi hakkında yeni bir yaklaşım
O Gürbüz
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 25, 145-160, 2004
92004
İktidara Uzanan Yolda Eyyûbî Ailesinin Serüveni
O Gürbüz
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 387-405, 2012
82012
Selâhaddîn Eyyübî: hayatı ve şahsiyeti
O Gürbüz
Rağbet, 2012
72012
XII. YÜZYIL İSLÂM DÜNYASINDA ÖRNEK BİR YÖNETİCİ: İMÂDEDDİN ZENGÎ
O Gürbüz
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51-66, 2012
72012
Anadolu Selçukluları döneminde Erzurum:(1202-1318)
O Gürbüz
Aktif Yayınevi, 2004
52004
Bizans ve Sasanilerdeki Dini Baskıların İlk Dönem İslam Fetihlerine Etkisi
O Gürbüz
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 7 (4), 159-178, 2007
32007
BOĞA EL-KEBİR'İN ERMENİYE SEFERİ
O GÜRBÜZ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 10 (22), 2003
32003
Abdurrahman Gazi Kimdir?/Who Is Abdurrahman Gazi?
O Gürbüz
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3), 1155-1172, 2016
1*2016
The Origin of The Names Kalikala-Erzen and Some Evaluations on The Conquest of Erzurum
O GÜRBÜZ
2016
Kalîkalâ-Erzen İsimlerinin Menşei ve Erzurum’un Fethine Dair Bazı Değerlendirmeler ⃰
O GÜRBÜZ
2016
Erzurum'un Yüzleri" Hacı Bekir Hoca"
O GÜRBÜZ
2015
XI. Yüzyılda Orta Anadolu'ya Ermeni Göçleri
O GÜRBÜZ
Dini Araştırmalar 7 (19), 0
ERZURUM ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE'NİN YAPIM TARİHİ ve BANİSİ HAKKINDA YENİ BİR YAKLAŞIM
O GÜRBÜZ
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 11 (25), 0
ABBASİ HALİFESİ NASIR LİDİNİLLAH'IN HARİZMŞAHLAR İLE İKTİDAR MÜCADELESİ
O GÜRBÜZ
İSTEM, 181-196, 0
CELÂLEDDİN HÂRİZMŞAH’IN SON GÜNLERİ
O GÜRBÜZ
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29-46, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–15