Takip et
Mehtap Morkoç
Mehtap Morkoç
erciyes.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sanat nesnesi ve mekân ilişkisi üzerine uygulamalar
M Morkoç
Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2013
172013
Sanat Nesnesi ve Mekân Üzerine Uygulamalar
M Morkoç
Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar …, 2013
82013
Bir Deneyim İş Birliği Olarak Sanatçı ve İzleyici İlişkisi
M MORKOÇ
Art vision (Online) 28 (48), 62-69, 2022
2022
Sanat Deneyiminde Eser Aracılığıyla Sanatçı-İzleyici Yapılanışı: Mekansal Eskizler
M Morkoç
Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2019
2019
The winners of the 13th international biennial of ceramics in Manises, Spain
A Garcia
Ceramics Art and Perception, 60-65, 2018
2018
KAYSERİ/FELAHİYE KAOLENİ İLE ÜRETİLEN SERAMİK BÜNYELER ÜZERİNDE SIRLI DEKOR UYGULAMALARI GLAZED DECORATION APPLICATIONS ON CERAMIC CLAY BODIES PRODUCED BY KAYSERI/FELAHIYE KAOLIN
ÖÜNO ÖNAL, ÖGDPB ÖNAL, ÖGE ÇITAK, AGM MORKOÇ, ...
Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (30), 4076-4099, 2018
2018
The Relationship of Art Object and Space in Arts
M Morkoç
Turkey, Looking Behind and Before 1, 72-79, 2016
2016
Autoethnographic approach in art experience
M Morkoç, F Susamoğlu Ertürk
Critical Arts 27 (5), 459-473, 2013
2013
SANAT DENEYİMİNDE ESER ARACILIĞIYLA SANATÇI-İZLEYİCİ YAPILANIŞI: MEKANSAL ESKİZLER
M Morkoç, SYSÇ Raporu
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9