Takip et
Tûba Gezer
Tûba Gezer
Diğer adlarTuba Yıldırım
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
dpu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz
T Gezer
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (1), 145-153, 2020
952020
Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin etkinliği
S Sezgin, T Yıldırım
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 10 (2), 123-140, 2015
402015
Tarımsal Destek ve Kredilerin Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkinliği
T Gezer, MA Gezer
Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9 (4), 1102 - 1113, 2022
52022
FISCAL SPACE IN EDUCATIONAL SERVICES AND ITS SUSTAINABILITY: THE CASE OF TURKEY
T GEZER, H DAYAR
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 6 (2), 83-94, 2016
32016
Vergilendirmede Blok Zincir Teknolojisinin Avantaj ve Dezavantajları
T Gezer
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 199-212, 2023
22023
Terminology of consumer confidence index
T Gezer, G Tuncer
BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies 2 (1), 340-359, 2020
22020
Maliye Politikasının Tüketici Güveni Üzerindeki Etkisi: Türkiye Uygulaması
T Gezer, G Tuncer
Maliye Dergisi, 218-246, 2019
22019
Sosyal Politikaların Mutluluk Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
T Gezer, Ü Aysan
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 30 (1), 179-196, 2023
12023
TÜRKİYE’DEKİ REFAH DEVLETİ UYGULAMALARININ TR33 BÖLGESİ ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
T Yıldırım, A Karaaslan
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (2), 39-56, 2015
12015
Insurance as a Financing Tool in the Management of Natural Disasters
T Gezer
37th International Public Finance Conference, 127-131, 2023
2023
Değişen Devlet Anlayışının Kamu Maliyesine Yansımaları: Türkiye Örneği The Reflections of The Changing Government Approach to Public Finance: Case of Turkey
TY Gezer
INTERNATIONAL CONGRESS ON EURASIAN ECONOMIES 2023, 44, 2023
2023
Küresel Kamusal Mal Perspektifinden Göç ve Göçün Ekonomik, Mali ve Sosyal Yansımaları
T Gezer
Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi …, 2023
2023
Dünya’da ve Türkiye' de 2008 Küresel Kriz Sonrası Uygulanan Maliye Politikaları
T Gezer, SA Zarplı
İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler …, 2023
2023
‘’VERGİNİN TARİHİ GELİŞİMİ ve GEÇMİŞTE ALINAN BAZI İLGİNÇ VERGİLERİN TOPLUMA YANSIMALARI‘’
T Gezer
EGE 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, 2022
2022
Türkiye’de ve Dünya'da Uygulanan Vergi Harcama Politikalarının Analizi
T Gezer
Finans ve Ekonomi Politika ve Anlayışlarının Uygulamadaki Sonuçları, 473-488, 2022
2022
Danimarka'da Sosyo-Ekonomik Yapı ve Vergileme
T Gezer, İ Sandalcı
Vergi ve Sosyoekonomik Göstergeler Çerçevesinde OECD, 161-189, 2022
2022
OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamaları Kapsamında Covid-19 Vaka Verileriyle Küresel Sağlık Güvenlik Endeksinin Değerlendirilmesi
T Gezer
International Symposium of Economics Finance and Econometrics, 2022
2022
COVID -19 Salgını: Kamu Sağlığı İçin Küresel Sağlık Diplomasisinin Önemi
T Gezer
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47-63, 2022
2022
Demografik Dönüşüm Kapsamında OECD Ülkelerinde Sosyal Harcamalar
T Gezer
Küresel Mali Sorunlar ve Muhtemel Çözümler, 105-125, 2021
2021
COVID -19 SALGINI: KAMU SAĞLIĞI İÇİN KÜRESEL SAĞLIK DİPLOMASİSİNİN ÖNEMİ
T Gezer
I. Uluslararası Gümrük ve Ticaret Kongresi, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20