Takip et
Dr. Hakan Öngören
Dr. Hakan Öngören
Diğer adlarÖngören Hakan, Ongoren Hakan, Dr. Hakan ONGOREN
Phd of Education
marun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Göç durumu ve göç nedeni ekseninde ortaokul öğrencilerinin hukuk ve adalet dersi teorik bilgi düzeyleri ve davranış eğilimlerinin incelenmesi
H ÖNGÖREN, A NURDOĞAN
Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 4 (9), 579-601, 2022
42022
Türkiye'de internet kullanım eğilimi ve dijital vatandaşlık algısının insan hakları bağlamında incelenmesi
H ÖNGÖREN
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi 5 (9), 47-82, 2022
42022
Ortaokul Öğrenci ve Öğretmenlerinin Hukuk ve Adalet Dersi Ile Ilgili Görüş ve Değerlendirmeleri: Sultanbeyli Ilçesi Örneği
H Öngören
PQDT-Global, 2022
22022
Çocukları Suça İten Nedenler ve Alınması Gereken Önlemler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Görevlilerinin Görüş ve Değerlendirmeleri
H Öngören, A KATILMIŞ
Çocuk ve Medeniyet 6 (11), 83-108, 2021
22021
İlköğretim Öğretmenlerinin MEB 2023 Eğitim Vizyonu’na İlişkin Görüş ve Değerlendirmeleri
K Yılmaz, H Öngören
UEYAK, 2019
22019
Fatih ilçesinin turizm coğrafyası
H Öngören
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
22016
Kültürel miras kaynaklarının turistlerin tutum ve değerlendirmelerine etkisi üzerine bir araştırma: Tarihi Yarımada örneği
H ÖNGÖREN, M ZAMAN
Journal of Humanities and Tourism Research 12 (1), 1-21, 2022
12022
Ortaokul Öğretmenlerinin Hukuk ve Adalet Ders Kitabına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
H Öngören
Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 12 (2), 328-338, 2023
2023
GENEL ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HUKUK VE ADALET DERSİNE YÖNELİK ALGI VE TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
H ÖNGÖREN, AM NURDOĞAN
Journal of Education 13 (1), 503-518, 2023
2023
COMPARISON OF THE PERCEPTIONS AND ATTITUDES OF THE SIXTH-GRADE STUDENTS OF GENERAL SECONDARY SCHOOL AND IMAM HATIP SECONDARY SCHOOL TOWARDS THE LAW AND JUSTICE COURSE
H ÖNGÖREN, A NURDOĞAN
Trakya Eğitim Dergisi 13 (1), 503-518, 2023
2023
Ortaokul 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Yönünden İncelenmesi
H Öngören, A Yılmaz
X. EJER, 2023
2023
Dijital Vatandaşlık ve Adli Bilişim Uygulamaları Yönünden Türk Polis Teşkilatı
H Öngören
Cumhuriyetin 2. Yüzyılına Girerken Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, 42-43, 2023
2023
Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Hak ve Sorumluk Bilincinin Dijital Teknolojileri Kullanımları Bakımından İncelenmesi
H Öngören, A Yılmaz
Farklı Bakış Açıları ile Yenilikçi Eğitim Bilimleri Çalışmaları, 106-120, 2023
2023
ABD'nin Vatandaşlık Eğitimini Değerlendiren Raporların İncelenmesi
H ÖNGÖREN
Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi 5 (2), 231-250, 2022
2022
Ortaokul Öğrencilerinin Prososyal ve Antisosyal Davranışlarını Etkileyen Sınıf İçi Etmenler Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
H Öngören, A Uzun
6. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi, 2022
2022
TR Dizin’de İndekslenen Dergilerde Yayınlanan “Dijital Vatandaşlık” Konulu Bilimsel Makalelerin İncelenmesi
H Öngören, A Uzun
INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2022
2022
Hukuk ve Adalet Dersinin İçerik ve Kazanım Bağlamlarında Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi
H Öngören
Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi, 21, 2022
2022
Terör Saldırılarının Turistlerin Coğrafik Profili Üzerindeki Değişim ve Etkisi: İstanbul İli Örneği
H Öngören, M Zaman
Gazi Kitapevi, 2021
2021
TERÖR SALDIRILARININ TURİSTLERİN COĞRAFİK PROFİLİ ÜZERİNDEKİ DEĞİŞİM VE ETKİSİ: İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ1
H ÖNGÖREN, M ZAMAN
AKADEMİK DERGİ
E Gözügüzelli, H Öngören, N Özgül, G Bal, AB Karadaş, Ö Balcıoğlu
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20