Follow
Sezai Türk
Sezai Türk
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi
Verified email at hbv.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Örgüt kültürü ve iş tatmini
MS Türk
Ankara: Gazi Kitabevi, 2007
4222007
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR MATBAA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN İÇSEL MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI.
M Tuna, MS Türk
Selcuk University Social Sciences Institute Journal 16, 2006
472006
Yeni başlayanlar için halkla ilişkiler
S Türk, A Güven
Gazi Kitabevi, Ankara, 2007
312007
Medyanın gerçeklik inşası ve gerçeklik algısı
MS Türk
Düşünce Dünyasında Türkiz Siyaset ve Kültür Dergisi 5 (28), 9-32, 2014
302014
Türk toplumunda Hacı Bektaş Veli algısı üzerine bir çalışma
I Metin, M AKTAĞ, MS Türk
TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, 2013
172013
Kişiliğin işletmelerde içsel ve dışsal müşteri ilişkileri açısından önemi
M Türk, B Helvacı
iç. Mehmet Tikici (Ed.), Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Ankara …, 2005
142005
TÜRK GAZETECİLERİN HABER YAYINLAMA KRİTERLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
MS Türk, A Bıyık, A Güven, A İşi
Humanities Sciences 8 (4), 321-331, 2013
122013
İLETİŞİMDE ALGI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ
MS TÜRK
122012
Gazete Sayfa Tasarımı-Okuyucu İlişkisi
MS Türk, A Dikmen, A Bıyık
Tüm yönleriyle medya ve iletişim 1, 129-141, 2008
112008
Çin Halk Cumhuriyeti’nde Sovyet Revizyonizmi’ne karşı kitapların propaganda amaçlı kullanımı
MS Türk, Ö Avcı, T Baytimur
Türk Kütüphaneciliği 35 (2), 159-182, 2021
102021
Gazi Kitapevi
MS Türk, İ Tatmini
Ankara, 2007
102007
Kişiler Arası İletişim ve Empati
S Türk, E Aydoğan
Editörler: MŞ Şimşek ve A. Çelik), Çağdaş Yönetim ve Örgütsel Başarım …, 2008
82008
İçsel motivasyonun iş tatmini üzerindeki etkisi: Türk Tarih Kurumu matbaası Ve Nurol Matbaası’nda yapılan bir araştırma, 1
S Türk, E Aydoğan, N Kansu
Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 2003
82003
TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖRMEYE YENİ BAŞLAYAN YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SOFTPOWER ARAŞTIRMASI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
MS TÜRK, Z TOPÇU, HN YAŞAR
Turkish Studies 13, 19, 2018
72018
İnteraktif Pazarlama Ve Halkla İlişkiler
S Türk, G Arslan
Dünden Bugüne Halkla İlişkiler. Konya: Eğitim Kitapevi, 2009
72009
TÜRK GAZETECİLERİN HABER DEĞERİ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
MS TÜRK, ABAGA İŞİ
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (6 Issue 5), 739-754, 2019
62019
Algı Yönetimi, B
MS Türk
Karabulut (Ed.) Algı Yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları, 2014
62014
DİJİTAL ÇAĞDA YÜKSEK ÖĞRETİMİN GELECEĞİ
Z TOPCU, MS TÜRK
Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi 5 (2), 211-229, 2020
52020
Sosyal medya ve gerçeklik
MS Türk
SosyalPolitika, 63, 2014
52014
Bir İletişim Sistemi Olan Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Önemi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
MS Türk
Doktora Tezi, Konya, 2003
52003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20