Follow
Selahattin AYDEMİR
Selahattin AYDEMİR
Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi
Verified email at kayseri.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
HADÎS RİVÂYETİ VE ÖĞRETİMİ KARŞILIĞINDA ÜCRET ALMA HAKKINDA BAZI MÜLAHAZALAR
S AYDEMİR
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 20 (2), 1101-1120, 2020
52020
İlk Müslüman Nesillerin Üstünlüğü Düşüncesi ve ”İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlardır…” Rivâyetinin Tahlil ve Tenkidi
S Aydemir
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
42017
İlk müslüman nesillerin fazileti düşüncesi
S Aydemir
Akademik-Us 1 (1), 113-146, 2017
32017
Hadîs Uydurmacılığının Tespitinde Kullanılan Bir Rivâyetin Tetkik ve Tahlili: ‘Hz. Peygamber’e Yalan İsnâd Edilmediği Zamanda Hadîs Naklederdik’
S Aydemir
Balıkesir İlahiyat Dergisi, 10-38, 2020
22020
TEMEL NASLAR ÇERÇEVESİNDE TEKFÎRCİLİK.
S Aydemir
Electronic Turkish Studies 12 (20), 2017
22017
Ebû Hanîfe’nin Re’yini hadis ile temellendirmesi ve uygulamaya dair bazı örnekler
S Aydemir
Mütefekkir 8 (15), 95-119, 2021
12021
Hadîsler Hakkında Sahîh Değil İfadesinin Kullanımı
S AYDEMİR
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (12), 93-130, 2020
12020
Nebevi Varisler 30/İmam Darimi
S Aydemir
Siyer Yayınları, 2023
2023
Hz. Peygamber’in Temennileri Temenni İçerikli Hadisleri Anlama ve Yorumlama
S AYDEMİR
2021
Sahâbe ve Değer Sahâbenin Faziletine Mutedil Bir Yaklaşım
S Aydemir
2021
Dindarlığın Belirleyici ve Birleştirici Unsuru Olarak Sünnet
S Aydemir
İslam ve Yorum IV 2, 343-370, 2020
2020
Hadîs Rivâyetinde Hakeme Başvurma Yöntemi
S AYDEMİR
Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (18), 229-256, 2020
2020
Hz. Peygamber’in Gençlerle İletişimi
MKSAM Öztoprak
HZ. PEYGAMBER ve İLETİŞİM, 61-100, 2020
2020
EHL-İ REY ANLAYIŞININ ELEŞTİREL DÜŞÜNCEYE KATKISI
S Aydemir
İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLÂKI 2, 497-522, 2019
2019
“KARN” Kavramının Anlamı Üzerine Semantik Bir İnceleme
S AYDEMİR
Antakiyat 1 (1), 64-83, 2018
2018
İslam Düşüncesinde İlk Müslüman Nesillerin Fazileti (Sahâbe - Tâbiîn - Tebeu’t-Tâbiîn)
S Aydemir
2017
YİYECEK VE İÇECEKLERE ÜFLEMEYİ NEHYEDEN HADÎSLERİN TAHLİLİ
S Aydemir
İSLÂM’DA SAĞLIK VE, 161, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17