Eyup YÜNKÜL
Eyup YÜNKÜL
Verified email at balikesir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Using educational social networking sites in higher education: Edmodo through the lenses of undergraduate students
S Cankaya, G Durak, E Yunkul
European Journal of Educational Technology 1 (1), 3-23, 2014
482014
Eğitimde eğitsel sosyal ağ sitelerinin kullanımı: Edmodo örneği
G Durak, S Çankaya, E Yünkül
232014
Trends in Distance Education: A Content Analysis of Master’s Thesis
G Durak, S Çankaya, E Yünkül, M Urfa, K Topraklıoğlu, Y Arda, N İnam
The Turkish Online Journal of Educational Technology 16 (1), 203-218, 2017
192017
STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS EDMODO, A SOCIAL LEARNING NETWORK: A SCALE DEVELOPMENT STUDY
E YÜNKÜL, S ÇANKAYA
The Turkish Online Journal of Distance Education 18 (2), 16-28, 2017
162017
THE EFFECTS OF A SOCIAL LEARNING NETWORK ON STUDENTS’ PERFORMANCES AND ATTITUDES
G Durak, S Çankaya, E YÜNKÜL, G Öztürk
European Journal of Education Studies 3 (3), 312-333, 2017
132017
The effects of Scratch software on students’ computational thinking skills
E Yünkül, G Durak, S Çankaya, Z Mısırlı
Necatibey Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2), 502-517, 2017
102017
Robotlarla programlama eğitimi: öğrencilerin deneyimlerinin ve görüşlerinin incelenmesi
S Çankaya, G Durak, E Yünkül
10*2017
Content Analysis of Master Theses and Dissertations Based on Action Research
ET Gürhan Durak, Eyup Yünkül, Serkan Cankaya, Şükran Akpınar, Emine Erten ...
Journal of Education and Training Studies 4 (12), 2016
102016
Learner Views about Cooperative Learning in Social Learning Networks.
S Cankaya, E Yunkul
International Education Studies 11 (1), 52-63, 2018
92018
Scratch yazılımının öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerine etkisi
E YÜNKÜL, G Durak, S Çankaya, ZA MISIRLI
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2 …, 2017
92017
The effect of multimedia software course on student attitudes
E Yünkül, KO Er
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2014
72014
Using educational social networking sites in education: Edmodo
G Durak, S Çankaya, E Yünkül
Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41, 309-316, 2014
62014
A Content Analysis of Studies related to Technology and Multimedia in Biology Education
E Büyükkol Köse, G Çetin, E YÜNKÜL
Journal of Educational Technology and Online Learning 1 (2), 1-15, 2018
5*2018
A Content Analysis of Dissertations in the Field of Educational Technology: The Case of Turkey
G Durak, Ç Serkan, Y Eyup, M Abidin
Turkish Online Journal of Distance Education 19 (2), 128-148, 2018
52018
Eğitimdeeğitselsocialağsitelerininkullanımı: edmodoörneği
G Durak, S Çankaya, E Yunkul
Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41, 309-316, 2014
52014
Education on Programming with Robots: Examining Students’ Experiences and Views
S Çankaya, G Durak, Y Eyup
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 8 (4), 428-445, 0
4*
Çoklu ortam tasarım ilkelerine göre hazırlanan öğretim yazılımının başarı ve tutuma etkisi
E Yünkül
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
22014
Çoklu ortam öğrenme materyalinin akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi
E Yünkül
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2), 727-736, 2019
12019
Çoklu Ortam Öğrenme ile İlgili Öğrenen Görüşleri
E YÜNKÜL
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (40), 255, 2018
12018
5İ Derslerini Uzaktan Eğitimle Alan Öğrencilerin Görüşleri
G Durak, S Çankaya, E Yünkül, A Bozkurt
VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 27-29, 2017
12017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20