Eyup YÜNKÜL
Eyup YÜNKÜL
Verified email at balikesir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Using educational social networking sites in higher education: Edmodo through the lenses of undergraduate students
S Cankaya, G Durak, E Yunkul
European Journal of Educational Technology 1 (1), 3-23, 2014
542014
Eğitimde eğitsel sosyal ağ sitelerinin kullanımı: Edmodo örneği
G Durak, S Çankaya, E Yünkül
252014
STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS EDMODO, A SOCIAL LEARNING NETWORK: A SCALE DEVELOPMENT STUDY
E YÜNKÜL, S ÇANKAYA
The Turkish Online Journal of Distance Education 18 (2), 16-28, 2017
232017
Trends in Distance Education: A Content Analysis of Master’s Thesis
G Durak, S Çankaya, E Yünkül, M Urfa, K Topraklıoğlu, Y Arda, N İnam
The Turkish Online Journal of Educational Technology 16 (1), 203-218, 2017
232017
The effects of scratch software on students’ computational thinking skills
E Yünkül, G Durak, S Çankaya, ZA Mısırlı
Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics …, 2017
182017
THE EFFECTS OF A SOCIAL LEARNING NETWORK ON STUDENTS’ PERFORMANCES AND ATTITUDES
G Durak, S Çankaya, E YÜNKÜL, G Öztürk
European Journal of Education Studies 3 (3), 312-333, 2017
182017
Learner Views about Cooperative Learning in Social Learning Networks.
S Cankaya, E Yunkul
International Education Studies 11 (1), 52-63, 2018
132018
Robotlarla programlama eğitimi: öğrencilerin deneyimlerinin ve görüşlerinin incelenmesi
S Çankaya, G Durak, E Yünkül
13*2017
Scratch yazılımının öğrencilerin bilgisayarca düşünme becerilerine etkisi
E YÜNKÜL, G Durak, S Çankaya, ZA MISIRLI
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (2 …, 2017
102017
Content Analysis of Master Theses and Dissertations Based on Action Research
ET Gürhan Durak, Eyup Yünkül, Serkan Cankaya, Şükran Akpınar, Emine Erten ...
Journal of Education and Training Studies 4 (12), 2016
102016
A Content Analysis of Dissertations in the Field of Educational Technology: The Case of Turkey
G Durak, Ç Serkan, Y Eyup, M Abidin
Turkish Online Journal of Distance Education 19 (2), 128-148, 2018
92018
The Effect of Multimedia Software Course on Student Attitudes/Çoklu Ortam Yazılımının Derse Yönelik Tutuma Etkisi
E Yünkül, KO Er
Eğitimde Kuram ve Uygulama 10 (2), 316-330, 2014
82014
A Content Analysis of Studies related to Technology and Multimedia in Biology Education
E Büyükkol Köse, G Çetin, E YÜNKÜL
Journal of Educational Technology and Online Learning 1 (2), 1-15, 2018
6*2018
Eğitimde sosyal ağ sitelerinin kullanımı: Edmodo örneği
G Durak, S Çankaya, E Yünkül
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 41, 309 316, 2014
62014
Education on Programming with Robots: Examining Students’ Experiences and Views
S Çankaya, G Durak, Y Eyup
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) 8 (4), 428-445, 0
6*
Using educational social networking sites in education: Edmodo
G Durak, S Çankaya, E Yünkül
Dumlupınar University Journal of Social Sciences 41, 309-316, 2014
52014
Çoklu ortam tasarım ilkelerine göre hazırlanan öğretim yazılımının başarı ve tutuma etkisi
E Yünkül
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
32014
Çoklu ortam öğrenme materyalinin akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi
E YÜNKÜL
Kastamonu Eğitim Dergisi 27 (2), 727-736, 2019
22019
The Effect of Multimedia Learning Material on Academic Performance and Retention
E Yünkül
Kastamonu Education Journal 27 (2), 2019
12019
Çoklu Ortam Öğrenme ile İlgili Öğrenen Görüşleri
E YÜNKÜL
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (40), 255, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20