Özlem Ergüt
Title
Cited by
Cited by
Year
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ KONUSUNDAKİ FARKINDALIĞIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AKADEMİSYENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
İE Yıldırım, Ö Ergut, C Camkıran
Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi 1 (2 …, 2017
10*2017
Ülkelerin Gini Katsayısı, Göç, Suç ve Mutluluk Değişkenleri Açısından Bulanık ve Dayanıklı Kümeleme Metotları İle SınıflandırılmasıGelişmişlik
S Giray, Ö Yorulmaz, Ö Ergüt
Journal of Awareness 1 (2), 1-16, 2016
102016
Multivariate analysis of countries according to subdimensions of human development and gender inequality indices
S Giray, O Ergut
Eurasian Journal of Social Sciences 2 (3), 48-62, 2014
102014
Uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu’nun bibliyometrik analizi
İE YILDIRIM, Ö ERGÜT
Sosyal Bilimler Metinleri 2014 (2), 1-24, 2014
52014
ReseaRches on The subjecT of “Violence againsT Women”: a bibliomeTRic analysis since 2000
IE YILDIRIM, Ö ERGÜT
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 38 (2), 311-333, 2016
32016
Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısındaki Değişmeler
Ö Ergüt
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
22009
2008 küresel krizinin turizm istatistikleri üzerindeki etkisinin çok değişkenli istatistiksel teknikler ve topsis metodu ile analizi
S GİRAY, Ö YORULMAZ, Ö ERGÜT
2*
Değer Yaratma Hedefli Kurum Modeli
Ö Ergüt, AM Çilingirtürk, HS Göğüş
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 1 (1), 16-31, 2016
12016
Hierarchical Clustering with Simple Matching and Joint Entropy Dissimilarity Measure
AM Çilingtürk, O Ergüt
Journal of Modern Applied Statistical Methods 13 (1), 21, 2014
12014
Ülkelerin gini katsayisi, göç, suç ve mutluluk değişkenleri açisindan bulanik ve dayanikli kümeleme metotlari ile siniflandirilmasi
S GİRAY, Ö YORULMAZ, Ö ERGÜT
1*
İlişki Katsayılarının Karşılaştırılması: Bir Simülasyon Çalışması
D ALTAŞ, EÇ KASPAR, Ö ERGÜT
Sosyal Bilimler Metinleri 2012 (2), 1-9, 0
1*
CLASSIFICATION OF THE COUNTRIES BY FUZZY AND ROBUST CLUSTER METHODS BASED ON GINI COEFFICIENT, MIGRATION, CRIME AND HAPPINESS FACTORS
S GİRAY, Ö YORULMAZ, Ö ERGÜT
Journal of Awareness 1 (2), 1-16, 0
1*
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYİ İLE İŞ DENEYİMİ VE İŞ BULMA BEKLENTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SINIF DÜZEYİNDE İNCELENMESİ
Ö ERGÜT
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 232-252, 2020
2020
OTEL YORUMLARININ METİN MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİ İLE İNCELENMESİ
ÖÜÖ ERGÜT
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN …, 2019
2019
KARAR AĞAÇLARI İLE FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN İNCELENMESİ
ÖÜÖ ERGÜT, AGC CAMKIRAN, AM ÇİLİNGİRTÜRK
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 2019 AUTUMN …, 2019
2019
Otel Yorumlarının Metin Madenciliği Teknikleri ile İncelenmesi
Ö Ergüt
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), 2019
2019
EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
S Giray, O Ergut
Eurasian Journal of Social Sciences 2 (3), 48-62, 2014
2014
Uzaklık ve benzerlik ölçülerinin kümeleme sonuçlarına etkisi
Ö Ergüt
Marmara Üniversitesi, 2011
2011
Finansal Okuryazarlık Düzeyi ile Sosyal Ağların Etkileşimi Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Ö ERGÜT, C CAMKIRAN, AM ÇİLİNGİRTÜRK
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (Özel Sayı), 295-307, 0
ÜRETİM SİSTEMLERİNDE BİR SİMÜLASYON UYGULAMASI
Ö Ergüt
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20