Mehmet Pekkaya
Mehmet Pekkaya
İşletme Bölümü, Bülent Ecevit Üniversitesi
beun.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin önem derecelerinin AHP ile belirlenmesi
M Pekkaya, N Çolak
The Journal of Academic Social Science Studies 6 (2), 797-818, 2013
1122013
Determining of stock investments with grey relational analysis
C Hamzaçebi, M Pekkaya
Expert Systems with Applications 38 (8), 9186-9195, 2011
842011
Hisse Senedi Fiyatlari ve Döviz Kuru Arasindaki Nedensellik Iliskisi: YTL/USD, IMKB 100 ve S&P 500 Üzerine Bir Uygulama
M Pekkaya, MF Bayramoglu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2008
46*2008
Hava Yolu Hizmet Kalitesinin SERVPERF-SERVQUAL Ölçeği ile Değerlendirmesi ve İstatistiksel Analizi
M Pekkaya, F Akıllı
AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (1), 75-96, 2013
45*2013
Kar Payı Dağıtımının Şirket Değeri Üzerine Etkisi: İMKB 30 Endeks Hisselerine Bir Analiz
M Pekkaya
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 2 (4), 183-209, 2006
45*2006
Estimating and Forecasting Volatility of Financial Markets Using Asymmetric GARCH Models: An Application on Turkish Financial Markets.
R Ïlker Gökbulut, M Pekkaya
International Journal of Economics & Finance 6 (4), 23-35, 2014
372014
Spot ve vadeli işlem fiyatlarinin varyanslari arasindaki nedensellik testi
Eİ Çevik, M Pekkaya
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (1), 2007
32*2007
Dizüstü Bilgisayar Seçimi: DEA, TOPSIS ve VIKOR ile Karşılaştırmalı Bir Analiz
M Pekkaya, M Aktogan
AİBÜ İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (1), 157-178, 2014
312014
Meslek Mensuplarının Bakış Açısıyla Ticaret Meslek Liselerindeki Muhasebe Eğitimi: Bursa İli Üzerine Bir Uygulama.
H AKBULUT, M PEKKAYA, H AKSAKALOĞLU
Journal of Accounting & Finance, MUFAD Dergisi, 73-91, 2014
292014
Evaluation of healthcare service quality via Servqual scale: An application on a hospital
M Pekkaya, Ö Pulat İmamoğlu, H Koca
International Journal of Healthcare Management 12 (4), 340-347, 2019
262019
Siyasal Propaganda Araçlarının Seçmen Tercihine Etkisi: Zonguldak Örneği
H Çavuşoğlu, M Pekkaya
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE …, 2015
232015
Excel uygulamalı finans matematiği
T Korkmaz, M Pekkaya
Ekin Basım Yayın Dağıtım, 2012
232012
Career preference of university students: An application of MCDM methods
M Pekkaya
Procedia Economics and Finance 23, 249-255, 2015
192015
Konaklama İşletmeleri Hizmet Kalitesi Boyutları Önem Derecelerinin AHP ile Belirlenmesi ve İşletmelerin Hizmet Kalitesine Göre TOPSIS ile Sıralanması
M Pekkaya, S Başaran
Mali Ufuklar 5 (15), 111–136, 2011
182011
İMKB Tarafİndan Hesaplanan Endekslerde Yeni Gelişmeler ve İMKB Şehir Endeksleri.
MF Bayramoğlu, M Pekkaya
Journal of Accounting & Finance, MUFAD Dergisi, 200-215, 2010
152010
DETERMINING THE PRIORITIES OF CRITERIA IN ASSESSING THE BANKRUPTCY RISK OF THE BANKS VIA AHP2
M Pekkaya, FE Demir
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (12), 40-45, 2016
132016
YEREL SEÇİMLERDE GENÇ SEÇMENLERİN SİYASAL DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
H Çavuşoğlu, M Pekkaya
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 12 (29), 17-40, 2016
92016
ARFIMA ve FIGARCH yöntemlerinin Markowitz ortalama varyans portföy optimizasyonunda kullanilmasi: IMKB-30 Endeks hisseleri üzerine bir uygulama
M Pekkaya
Yayinlanmamis Doktora Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2011
72011
Yapay Sinir Ağları İle Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama
M Pekkaya, C Hamzaçebi
YA/EM YAEM 27, 973-978, 2007
7*2007
OSB yer seçiminde dikkate alınan kriterler arası etkileşimin ve kriter önem derecelerinin belirlenmesi
M Pekkaya, B Aslan
International Journal of Economic and Administrative Studies 18, 293-308, 2018
62018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20