Follow
Rahim Şentürk
Rahim Şentürk
Verified email at trakya.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dil ve edebiyatta afet
H Asutay, S Akol Göktaş, R Şentürk, B Arabacı Candan
Dil ve edebiyatta afet, 2023
2023
YDS Almanca Dil Bilgisi Soru Bankası
R Şentürk
Pelikan Yayınevi, 2023
2023
ALMANCA ÖĞRETİMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: KAHOOT UYGULAMASI ÖRNEĞİ
R Şentürk, Y Tuğlu
Üniversitemizin 40. Fakültemizin 30. Yılında Eğitim Çalışmaları, 2022
2022
PANDEMİ SONRASI “ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI” DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
R Şentürk, AG Selma
Pandemi ve Sonrası Germanistik, 2022
2022
Trakya germanistik studien: Digitalisierung in der sprache und literatur
H Asutay, R Şentürk, B Arabacı, S Akol Göktaş
Trakya Üniversitesi, 2022
2022
Standart Almanca Sınavlarının Temel İlkeleri Bağlamında Almanca Konuşma Becerisinin Ölçme ve Değerlendirmesinin Betimlenmesi
R Şentürk, H Köksal
https://www.researchgate.net/publication …, 2022
2022
Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Jeanslyrik: “Wir 68er“Adlı Jeans Şiirinin Uyarlanma Önerisi
R Şentürk, H Asutay
https://www.researchgate.net/publication …, 2022
2022
DIE VERWENDUNG VON DIGITALEN MEDIEN IM DAF-UNTERRICHT: EINE UNTERSUCHUNG DER WEBSEITE „DEUTSCHE WELLE“
R Şentürk
Germanistik im digitalen Wandel / Dijital Evriminde Germanistik https …, 2022
2022
Kongress-Bericht über den XV. Türkischen Internationalen Germanistenkongress „Sprache und Literatur im Wandel der Digitalisierung”
MT Öncü, H Üründü
Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik 9 (2), 851-862, 2021
2021
YDS Almanca Özgün 5 Deneme Sınavı
R Şentürk
https://www.pelikankitabevi.com.tr/rahim-senturk, 120, 2021
2021
Grammatik in Texten am Beispiel von Tempus. Eine Aktionsforschung für Deutschlehramtskandidaten in der Türkei.
R Şentürk
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
2021
Gurbetçi Rap Türk-Alman Rap Metinlerinin İçerik Çözümlemesi
R Şentürk
https://www.researchgate.net/publication/356216483_Gurbetci_Rap_Turk …, 2021
2021
Almanca Yabancı Dil Sınavı (YDS) Metinlerin Konusal ve Metin Türü Özellikleri Açısından İncelenmesi
R Şentürk
https://www.researchgate.net/publication …, 2021
2021
GURBETÇİ RAP: TÜRK-ALMAN RAP METİNLERİNİN DİLSEL AÇIDAN İNCELENMESİ
R Şentürk
https://www.academia.edu/42942159/GURBET%C3%87%C4%B0_RAP_T%C3 …, 2020
2020
Die Förderung der rezeptiven Kompetenz durch Reziprokes Lesen im DaF-Unterricht: Zur Stellung des Kooperativen Lernens im Hinblick auf die Verbesserung des Leseverstehens
SA Göktaş, R Şentürk
Anadolu Journal of Educational Sciences International 14 (1), 284-310, 0
Pandemi ve Sonrası Germanistik
S SAKARYA-MADEN, H ASUTAY, ÖÜS AKOL-GÖKTAŞ, AGR ŞENTÜRK, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16