Meral ÇALIŞ DUMAN
Meral ÇALIŞ DUMAN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi
ozal.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgüt yapısı ve mobbing ilişkisinin özel hastanelerde incelenmesi: Giresun ili örneği
M ÇALIŞ, B Tokat
192013
Duygusal bağlılık ve işgören performası arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma
B Akdemir, MÇ Duman
International Journal of Social Science 46 (4), 343-357, 2016
182016
Mobbing ve çalışan performansı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma
MÇ DUMAN, B Akdemir
Akademik Yaklaşımlar Dergisi 7 (2), 29-52, 2016
142016
Kadın çalışanların performansında cam tavan sendromu engeli
B Akdemir, M Çalış-Duman
International Journal of Academic Value Studies 3 (15), 517-526, 2017
112017
Akıllı Şehir Uygulamaları: Malatya Örneği
M Aksoğan, M Çalış Duman
Uluslararası Battalgazi Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi, Malatya …, 2018
42018
Sosyal Medya Ve Akademik Başarı: İnönü Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması
M Çalış Duman, M Aksoğan
Socıal Scıencesstudıes Journal, 4 (18), 1624-1628, 2018
42018
Uluslararası işgücü pazarının yeni rolü: Kültürel Zekâ
B Akdemir, M Çalış, TT Tunanılar
The Journal of Academic Social Science 25 (4), 2016
32016
A Research on Academician Opinions on Distance Education in the COVID-19 Process
M Aksoğan, M Çalış Duman
Naturengs, 38-49, 2020
1*2020
Endüstri 4.0 teknoloji bileşenlerinin örgütsel performansa etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma
MÇ Duman
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2020
12020
Endüstri 4.0 Teknoloji Bileşenlerinin Örgütsel Performansa Etkilerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
M Çalış Duman
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
12020
The effect of perceived quality of meal service provided by organization on organizational commitment and job satisfaction
H Erdem, MÇ Duman
Business and Economics Research Journal 7 (2), 135-148, 2016
12016
A study to determine the effects of industry 4.0 technology components on organizational performance
M Çalış Duman, B Akdemir
A study to determine the effects of industry 4.0 technology components on …, 2021
2021
KARANLIK FABRİKALARDA İŞSİZLİK SORUNSALI: KADIN ÇALIŞANLARIN DURUMU
MÇ DUMAN, B AKDEMİR
I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİN …, 2020
2020
Kadın Yöneticilerde Bir Kariyer Engeli: Cam Tavan Sendromu
M Çalış Duman
İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, 2017
2017
Örgüt Tarafindan Saglanan Yemek Hizmetinin Algilanan Kalitesinin Örgütsel Baglilik ve Is Doyumu Üzerindeki Etkileri/The Effect of Perceived Quality of Meal Service Provided by …
H Erdem, MÇ Duman
Business and Economics Research Journal 7 (2), 135, 2016
2016
AKILLI İŞLETMELER: YENİ NESİL ÇALIŞANLAR1 SMART BUSINESS: NEW GENERATION EMPLOYEES
MÇ DUMAN, B AKDEMİR
I. ULUSLARARASI İLETİŞİM VE YÖNETİM BİLİMLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİN …, 0
AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI; MALATYA ÖRNEĞİ SMART CITY APPLICATIONS; MALATYA EXAMPLE
M AKSOĞAN, MÇ DUMAN
YÖNETİCİLERİN İNSAN İLİŞKİLERİ BECERİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
MÇ DUMAN
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi 1 (2 …, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18