Muammer CALIK
Muammer CALIK
Trabzon University
trabzon.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İçerik analizinin parametreleri
M Çalık, M Sözbilir
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
443*2014
A comparison of level of understanding of eighth‐grade students and science student teachers related to selected chemistry concepts
M Calik, A Ayas
Journal of research in science teaching 42 (6), 638-667, 2005
2942005
A thematic review of studies into the effectiveness of context-based chemistry curricula
N Ültay, M Çalık
Journal of science education and technology 21 (6), 686-701, 2012
1932012
A Review of Solution Chemistry Studies: Insights into Students’ Conceptions
JV Calik, M., Ayas, A. & Ebenezer
Journal of Science Education and Technology 14 (1), 29-50, 2005
1792005
Trends in Turkish science education
M Calik, S Unal, B Costu, FO Karatas
Essays in Education 24 (1), 4, 2008
1362008
Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması
M Çalık
Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2006
136*2006
A cross-age study of different perspectives in solution chemistry from junior to senior high school
M Çalik
International Journal of Science and Mathematics Education 3 (4), 671-696, 2005
1122005
Enhancing pre-service elementary teachers' conceptual understanding of solution chemistry with conceptual change text
M Çalik, A Ayas, RK Coll
International journal of science and mathematics education 5 (1), 1-28, 2007
1112007
STUDENTS’CONCEPTIONS OF THE PARTICULATE NATURE OF MATTER AT SECONDARY AND TERTIARY LEVEL
A Ayas, H Özmen, M Çalik
International journal of science and mathematics education 8 (1), 165-184, 2010
1072010
Investigating the effectiveness of storylines embedded within a context-based approach: the case for the periodic table
H Demircioğlu, G Demircioğlu, M Çalik
Chemistry Education Research and Practice 10 (3), 241-249, 2009
1052009
A Cross-Age Study on the Understanding of Chemical Solutions and Their Components.
M Calik, A Ayas
International Education Journal 6 (1), 30-41, 2005
992005
The effect of conceptual change pedagogy on students’ conceptions of rate of reaction
M Calik, A Kolomuç, Z Karagölge
Journal of Science Education and Technology 19 (5), 422-433, 2010
942010
A review of chemical bonding studies: needs, aims, methods of exploring students’ conceptions, general knowledge claims and students’ alternative conceptions
S Ünal, M Çalık, A Ayas, RK Coll
Research in Science & Technological Education 24 (2), 141-172, 2006
942006
Facilitating conceptual change in students’ understanding of boiling concept
B Coştu, A Ayas, M Niaz, S Ünal, M Calik
Journal of Science Education and Technology 16 (6), 524-536, 2007
882007
Fen öğretmen adaylarının çözelti hazırlama ve laboratuvar malzemelerini kullanma yeterliliklerinin belirlenmesi
B ÇOŞTU, A Alipaşa, M ÇALIK, Ü Suat, FÖ KARATAŞ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 65-72, 2005
82*2005
ÇÖZELTİLERDE KAVRAM BAŞARI TESTİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA
M ÇALIK, A Alipaşa
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (14), 1-17, 2003
822003
Can Freshman Science Student Teachers' Alternative Conceptions of'Electrochemical Cells' Be Fully Diminished?
F Karsli
Asian Journal of Chemistry 24 (2), 485, 2012
772012
A thematic review of ‘energy’teaching studies: focuses, needs, methods, general knowledge claims and implications
MA Kurnaz, M Çalık
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational …, 2009
742009
A comparison of different conceptual change pedagogies employed within the topic of “sound propagation”
M Çalik, M Okur, N Taylor
Journal of Science education and Technology 20 (6), 729-742, 2011
692011
INVESTIGATING THE EFFECTIVENESS OF AN ANALOGY ACTIVITY IN IMPROVING STUDENTS’CONCEPTUAL CHANGE FOR SOLUTION CHEMISTRY CONCEPTS
M Çalik, A Ayas, RK Coll
International journal of science and mathematics education 7 (4), 651-676, 2009
682009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20