Takip et
Prof. Dr. Mustafa Sürmen
Prof. Dr. Mustafa Sürmen
Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture Department of Field Crops
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Amasya mera vejetasyonlarının bazı özellikleri
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, A Avağ, KA Özaydın, H Yıldız
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 181-185, 2012
512012
Dry matter accumulation and forage quality characteristics of different soybean genotypes
E AÇIKGÖZ, M Sincik, G Wietgrefe, M Sürmen, S Cecen, T Yavuz, ...
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37 (1), 22-32, 2013
472013
Effects of growth stages on the nutritive value of specific halophyte species in saline grasslands.
S Temel, M Surmen, M Tan
JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences 25 (5), 2015
372015
Effects of phosphorus fertilization and harvesting stage on forage yield and quality of common vetch
M Sürmen, T Yavuz, N Çankaya
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (1), 353-355, 2011
202011
Samsun ili meralarının vejetasyon özellikleri
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, A Avağ, AK Özaydın, H Yıldız
Türkiye 9, 1773-1778, 2011
192011
Aydın ili ekolojik koşullarında farklı eğimlerdeki mera vejetasyonlarının verim ve kalite özellikleri
M Sürmen, E Kara
Derim 35 (1), 67-72, 2018
172018
Karadeniz Bölgesinde hayvan besleme alışkanlıkları üzerine bir araştırma
M SÜRMEN, T YAVUZ, N ÇANKAYA, MÖ TÖNGEL
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 49-53, 2008
162008
SICAKLIK VE YAĞIŞ DEĞİŞİMİNİN IĞDIR İLİNDE BİTKİSEL ÜRÜN DESENİ ÜZERİNE ETKİLERİ
H Kibar, B Kibar, M Sürmen
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1), 11-24, 2014
152014
TUBİTAK 106G017 nolu Ulusal Mera Kullanımı ve Yönetim Projesi Sonuç Raporu
A Avağ, A Mermer, H Yıldız, E Ünal, Ö Urla, M Aydoğdu, F Dedeoğlu, ...
Ankara, 2012
152012
Yield and quality features of buckwheat-soybean mixtures in organic agricultural conditions
M Sürmen, E Kara
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 5 (13), 1732-1736, 2017
142017
Determination of Forage Yield and Quality Characteristics of Annual Ryegrass Lolium multiflorum Lam. Lines
T Yavuz, M Sürmen, S Albayrak, N Çankaya
Journal of Agricultural Sciences 23 (2), 234-241, 2017
142017
Identification of molecular network of gut‐brain axis associated with neuroprotective effects of PPARδ‐ligand erucic acid in rotenone‐induced Parkinson's disease model in zebrafish
İ Ünal, D Cansız, MG Sürmen, S Sürmen, Z Sezer, M Beler, ÜV Üstündağ, ...
European Journal of Neuroscience 57 (4), 585-606, 2023
132023
Samsun ili çayır ve mera alanlarında istilacı türlerin tespiti ve yoğunluklarının belirlenmesi
M SÜRMEN, T YAVUZ, B SÜRMEN, HG KUTBAY
Turkish Journal of Weed Science 18 (1), 1-5, 2015
132015
Erzincan ovası taban meralarının bitki örtülerinin mevcut durumu
A Koç, M Sürmen, K Kaçan
Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9, 2005
132005
The effects of secondary metabolites of rangeland and pasture plants on the animal health in Mediterranean ecological conditions
E Kara, M Sürmen
Journal of US-China Medical Science 16, 63-72, 2019
122019
Forage yıeld and qualıty of perennıal ryegrass (lolium perenne l.) Lınes ın black sea coastal area.
M Sürmen, T Yavuz, S Albayrak, N Çankaya
Turkish Journal of Field Crops 18 (1), 40-45, 2013
10*2013
Karadeniz bölgesinde mera kullanım alışkanlıkları üzerine bir araştırma
T YAVUZ, M SÜRMEN, MÖ TÖNGEL, N ÇANKAYA
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 43-47, 2008
102008
Yield and forage quality of red clover (Trifolium pratense L.)varieties in Black Sea Coastal Area of Turkey.
M Sürmen, T Yavuz, S Albayrak, N Çankaya
Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3 (2), 87-92, 2013
92013
Effect of row spacing and seeding rate on yield and yield components of common vetch (Vicia sativa L.).
T Yavuz, M Sürmen, N Cankaya
92011
Yerleşim yerinden uzaklığa göre Kümbet köyü (Erzurum) mera bitki örtüsünün değişimi
M Sürmen
Atatürk Üniv. Fen Bil. Enst. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans …, 2004
92004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20