Takip et
Prof. Dr. Mustafa Sürmen
Prof. Dr. Mustafa Sürmen
Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture Department of Field Crops
adu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Amasya mera vejetasyonlarının bazı özellikleri
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, A Avağ, KA Özaydın, H Yıldız
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 181-185, 2012
532012
Dry matter accumulation and forage quality characteristics of different soybean genotypes
E AÇIKGÖZ, M Sincik, G Wietgrefe, M Sürmen, S Cecen, T Yavuz, ...
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 37 (1), 22-32, 2013
452013
Effects of growth stages on the nutritive value of specific halophyte species in saline grasslands.
S Temel, M Surmen, M Tan
JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences 25 (5), 2015
372015
Effects of phosphorus fertilization and harvesting stage on forage yield and quality of common vetch
M Sürmen, T Yavuz, N Çankaya
Journal of Food, Agriculture & Environment 9 (1), 353-355, 2011
202011
Samsun ili meralarının vejetasyon özellikleri
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, A Avağ, AK Özaydın, H Yıldız
Türkiye 9, 1773-1778, 2011
192011
Aydın ili ekolojik koşullarında farklı eğimlerdeki mera vejetasyonlarının verim ve kalite özellikleri
M Sürmen, E Kara
Derim 35 (1), 67-72, 2018
172018
Karadeniz Bölgesinde hayvan besleme alışkanlıkları üzerine bir araştırma
M Sürmen, T Yavuz, N Çankaya, MÖ Töngel
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 49-53, 2008
162008
SICAKLIK VE YAĞIŞ DEĞİŞİMİNİN IĞDIR İLİNDE BİTKİSEL ÜRÜN DESENİ ÜZERİNE ETKİLERİ
H Kibar, B Kibar, M Sürmen
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 11 (1), 11-24, 2014
152014
TUBİTAK 106G017 nolu Ulusal Mera Kullanımı ve Yönetim Projesi Sonuç Raporu
A Avağ, A Mermer, H Yıldız, E Ünal, Ö Urla, M Aydoğdu, F Dedeoğlu, ...
Ankara, 2012
152012
Yield and quality features of buckwheat-soybean mixtures in organic agricultural conditions
M Sürmen, E Kara
Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology 5 (13), 1732-1736, 2017
142017
Determination of Forage Yield and Quality Characteristics of Annual Ryegrass Lolium multiflorum Lam. Lines
T Yavuz, M Sürmen, S Albayrak, N Çankaya
Journal of Agricultural Sciences 23 (2), 234-241, 2017
142017
Samsun ili çayır ve mera alanlarında istilacı türlerin tespiti ve yoğunluklarının belirlenmesi
M Sürmen, T Yavuz, B Sürmen, HG Kutbay
Turkish Journal of Weed Science 18 (1), 1-5, 2015
142015
Erzincan ovası taban meralarının bitki örtülerinin mevcut durumu
A Koç, M Sürmen, K Kaçan
Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9, 2005
142005
Identification of molecular network of gut‐brain axis associated with neuroprotective effects of PPARδ‐ligand erucic acid in rotenone‐induced Parkinson's disease model in zebrafish
İ Ünal, D Cansız, MG Sürmen, S Sürmen, Z Sezer, M Beler, ÜV Üstündağ, ...
European Journal of Neuroscience 57 (4), 585-606, 2023
132023
The effects of secondary metabolites of rangeland and pasture plants on the animal health in Mediterranean ecological conditions
E Kara, M Sürmen
Journal of US-China Medical Science 16, 63-72, 2019
122019
Yerleşim yerinden uzaklığa göre Kümbet köyü (Erzurum) mera bitki örtüsünün değişimi
M Sürmen
Atatürk Üniv. Fen Bil. Enst. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans …, 2004
122004
Forage yıeld and qualıty of perennıal ryegrass (lolium perenne l.) Lınes ın black sea coastal area.
M Sürmen, T Yavuz, S Albayrak, N Çankaya
Turkish Journal of Field Crops 18 (1), 40-45, 2013
10*2013
Karadeniz bölgesinde mera kullanım alışkanlıkları üzerine bir araştırma
T Yavuz, M Sürmen, MÖ Töngel, N Çankaya
Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 43-47, 2008
102008
Katı biyogaz atığı uygulamalarının sorgum ve sorgum x sudanotu melezi bitkilerinde yem verimi ve kalitesi üzerine etkileri
E Kara, M Sürmen, H Erdoğan
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi 5 (2), 355-361, 2019
92019
Changes in some vegetation properties of the rangelands of the Palandöken Mountains, Erzurum, over two decades
A Koc, MK Güllap, M Sürmen, HI Erkovan
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 44 (6), 589-598, 2020
82020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20