Follow
Gökhan EKİNCİOĞLU
Gökhan EKİNCİOĞLU
Ahi Evran Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at ahievran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Investigation of the Relationships between Drilling Rate Index (DRI), Physico-mechanical Properties and Specific Cutting Energy for Some Carbonates Rocks
G Ekincioglu, R Altindag, N Sengun, S Demirdag, A Guney
ISRM International Symposium-EUROCK, 23-26, 2013
9*2013
Estimating the brittleness values of carbonated rocks with Shore, Schmidt, and Leeb hardness values
D Akbay, G Ekincioğlu
Environmental Earth Sciences 81 (7), 206, 2022
72022
Kırşehir Doğal Taş Sektör Analizi ve Yatırım İmkânları Raporu
G Ekincioğlu, Z Başıbüyük, E Ekdur, F Ballı, ES Kanbir
Kırşehir Sanayi ve Ticaret Odası, 2014
72014
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞALTAŞ MOZAİK SANATI VE GELECEĞE AKTARILMASI
G EKİNCİOĞLU, Z BAŞIBÜYÜK, A GÖLBAŞ, İK AKBUDAK
Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat 3 (4), 81-91, 2018
6*2018
Çeşitli kireçtaşlarının delinebilirlik indeks özellikleri ve kayaç kesilebilirliği arasındaki ilişkilerin değerlendirmesi
G Ekincioğlu
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
52008
Usability of digital shore hardness devices in estimation of physical and mechanical properties of rocks
D Akbay, G Ekincioglu
Journal of Mining Science 57, 696-702, 2021
42021
Yozgat Sarıkaya Termal Roma Hamamı’nda Kullanılan Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Özellikleri
Z BAŞIBÜYÜK, G EKİNCİOĞLU, MM ÖNAL
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 34 (1), 233-244, 2019
42019
Investigation of the effect of boron carbide-doped diamond sockets on cutting performance in granite cutting
G Ekincioğlu, R Altındağ
Arabian Journal of Geosciences 12, 1-13, 2019
42019
Dairesel Testerereli Kesme Makinelerinin Saatlik Üretim Miktarının Mermer Yüzey Sertliğine Bağlı Olarak Yapay Sinir Ağı (YSA) Ve Regresyon Analizleri (RA) İle Tahmin Edilmesi …
G Ekincioğlu, A Güney, D Akbay, R Altındağ
MERSEM2017, 2017
4*2017
Farklı cihaz ve yöntemler ile belirlenen Shore sertlik değerlerinin karbonatlı kayaçların gevreklik değerlerinin tahmininde kullanılabilirliğinin incelenmesi
D Akbay, G Ekincioğlu, R Altindağ, N Şengün
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 27 (3), 441-448, 2021
32021
Seyfe Gölü çevresinin (Kırşehir) yeraltı suyu kalitesinin coğrafi bilgi sistemleri (CBS) kullanılarak belirlenmesi
Z BAŞIBÜYÜK, G Ekincioğlu, DD YAVAŞLI
Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 (1), 77-89, 2020
32020
THE EFFECT OF SAMPLE SIZE ON THE FLEXURAL STRENGTH OF SEDİMENTARY CARBONATE ROCKS UNDER CONCENTRATED LOAD
D Akbay, N Şengün, G Ekincioğlu, R ALTINDAĞ
Mugla Journal of Science and Technology 7 (1), 36-43, 2021
22021
Investigation of the usability of Shore hardness values determined by different devices and methods to estimate the brittleness values of carbonated rocks
D AKBAY, G EKINCIOĞLU, R ALTİNDAĞ, N SENUN
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University …, 2020
22020
Doğal taş kesme işleminde bor karbür katkılı elmas soketlerin kesilebilirlik parametreleri üzerine etkilerinin araştırılması
G Ekincioğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2017
22017
EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON TURKISH NATURAL STONE INDUSTRY: A GREY FORECASTING MODEL
G EKİNCİOĞLU, D AKBAY, E AYDEMİR
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 10 (2), 520-531, 2022
12022
Investigation of the Usability of Pseudoleucites in Central Anatolia Alkali Syenites as Industrial Raw Materials
Z Başibüyük, G Ekincioğlu
Mineralogy-Significance and Applications, 53, 2019
12019
Investigation of changes in noise levels of boron carbide doped circular saws in granite cutting
G Ekincioglu, R Altindag
Aksaray J. Sci. Eng 3, 62-74, 2019
12019
Kalsine edilmiş Injana Formasyonu Kiltaşının (Geç Miyosen), Puzolanik Aktivitesinin Değerlendirilmesi-Orta Irak
AİM MOHAMMED, Z BAŞIBÜYÜK, MK ABED, G EKİNCİOĞLU, ...
Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi 6 …, 2023
2023
SUGGESTING CONVERSION FACTOR COEFFICIENTS for ESTIMATING DIFFERENT TYPES of SCHMIDT HAMMER REBOUND HARDNESS VALUES
D AKBAY, G EKİNCİOĞLU
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 11 (2), 719-728, 2023
2023
Estimation of Specific Cutting Energy and Noise Level in Circular Saw Cutting Process by Leeb, Shore and Schmidt Hardness Values of Rocks
G Ekincioğlu, D Akbay
Journal of Mining Science 59 (3), 368-379, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20