Gökhan EKİNCİOĞLU
Gökhan EKİNCİOĞLU
Ahi Evran Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi
Verified email at ahievran.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kırşehir Doğal Taş Sektör Analizi ve Yatırım İmkânları Raporu
G Ekincioğlu, Z Başıbüyük, E Ekdur, F Ballı, ES Kanbir
Kırşehir Sanayi ve Ticaret Odası, 2014
62014
Çeşitli kireçtaşlarının delinebilirlik indeks özellikleri ve kayaç kesilebilirliği arasındaki ilişkilerin değerlendirmesi
G Ekincioğlu
SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
42008
Dairesel Testerereli Kesme Makinelerinin Saatlik Üretim Miktarının Mermer Yüzey Sertliğine Bağlı Olarak Yapay Sinir Ağı (YSA) Ve Regresyon Analizleri (RA) İle Tahmin Edilmesi …
G Ekincioğlu, A Güney, D Akbay, R Altındağ
3
Investigation of the effect of boron carbide-doped diamond sockets on cutting performance in granite cutting
G Ekincioğlu, R Altındağ
Arabian Journal of Geosciences 12 (5), 170, 2019
12019
Seyfe Gölü Çevresinin (Kırşehir) Yeraltı Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi
Z BAŞIBÜYÜK, G EKİNCİOĞLU, DD YAVAŞLI
Aksaray University Journal of Science and Engineering 4 (1), 77-89, 2020
2020
Mineralogical-Petrographical Investigation and Usability as the Gemstone of the North Anatolian Kammererite, Tokat, Turkey
İK Akbudak, Z Başibüyük, G Ekincioğlu
Mineralogy-Significance and Applications, 2020
2020
Granit Kesme İşleminde Bor Karbür Katkılı Dairesel Testerelerin Gürültü Değerlerindeki Değişimlerinin İncelenmesi
G EKİNCİOĞLU, R Altindag
Aksaray University Journal of Science and Engineering 3 (2), 2019
2019
Investigation of the Usability of Pseudoleucites in Central Anatolia Alkali Syenites as Industrial Raw Materials
Z Başibüyük, G Ekincioğlu
Mineralogy, 2019
2019
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences
D AKBAY, G EKINCIOĞLU, R ALTİNDAĞ, N SENUN
Kırşehir (Akpınar) Bölgesi Lösititlerinin Kaplama Taşı Olarak Kullanılabilirliği
Z Başıbüyük, G EKİNCİOĞLU
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (4), 655-663, 0
Yozgat Sarıkaya Termal Roma Hamamı’nda Kullanılan Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Özellikleri
Z BAŞIBÜYÜK, G EKİNCİOĞLU, MM ÖNAL
Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi 34 (1), 233-244, 0
ANADOLU’DA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DOĞALTAŞ MOZAİK SANATI ve GELECEĞE AKTARILMASI
G Ekincioğlu, Z Başıbüyük, A Gölbaş, İK Akbudak
Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat 3 (4), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12