Follow
Ahmet Fatih Aydemir
Ahmet Fatih Aydemir
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Structural relationship among mindfulness, reappraisal and life satisfaction: The mediating role of positive affect
S LeBlanc, B Uzun, A Aydemir
Current Psychology 40, 4406-4415, 2021
272021
Validation of an emotion regulation training program on mental well-being
S LeBlanc, B Uzun, A Aydemir, C Mohiyeddini
Psychological Reports 123 (5), 1518-1536, 2020
252020
Mediation effect of family environment on academic procrastination and life satisfaction: Assessing emerging adults
B Uzun, S LeBlanc, IO Guclu, JR Ferrari, A Aydemir
Current Psychology 41 (2), 1124-1130, 2022
142022
G-20 Ülkelerinde İşsizlik ve Askeri Harcamalar Arasındaki İlişkiler The Relationships between Military Expenditures and Unemployment in G-20 States
AF Aydemir, D Özdemir, B Kabadayı, ÖS Emsen
SESSION 3C: Kalkınma 3, 437-444, 2016
122016
Küresel Isınma ve Küresel İklim Değişimi
N Çepel, C Ergün, A Aydemir
Ankara, Tema Vakfı Yayınları, 2007
122007
N11 Ülkelerinde Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme: Panel Nedensellik Analizi
AF AYDEMİR, D ATILGAN, S TÜRKMEN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (2), 1027-1035, 2020
102020
Kayısı çekirdeği yağının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi
A Aydemir, İ Yılmaz, İ Özdemir, N Arıkan
Doğa-Türk Kimya Dergisi 17, 56-61, 1993
91993
Bireysel ve Takım Sporlarındaki Antrenörlerin Liderlik Davranışları Yönelimlerinin Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi (Sakarya İli Adapazarı İlçesi Örneği).
FO Tapşın, B Bayazıt, A Aydemir, FO Tapşın
Electronic Turkish Studies 15 (5), 2020
82020
İspir Fasulyesi’nin Üretim-Piyasaya Arz Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri/The Problems Faced and Solution Suggestions on Processes in Production and …
R EFEOĞLU, AF AYDEMİR, ÖS EMSEN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (3), 2016
62016
The relationships between military expenditures and unemployment in G-20 states
AF Aydemir, D Ozdemir, B Kabadayı, ÖS Emsen
7th International Conference of Eurasian Economies, 437-444, 2016
62016
Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi The Relationship between Competitiveness and Economic Growth: A Panel Data Analysis on …
ZÇ Yurttançıkmaz, ÖS Emsen, AF Aydemir, AA Çelik
International Conference on Eurasian Economies, 2015
62015
Kuznets Eğrisi ile ekonomik ve siyasal liberalizasyon uygulamaları arasındaki ilişkiler
M Nişancı, AF Aydemir, B Tosun, ÖS Emsen
International Conference on Eurasian Economies, 5-7, 2017
52017
Kuznets Eğrisi ile Ekonomik ve Siyasal Liberalizasyon Uygulamaları Arasındaki İlişkiler The Relationships between Economic and Political Liberalization and the Kuznets Curve
M Nişancı, AF Aydemir, ÖS Emsen
İnternational Congerence On Eurasian Economies, 2017
52017
ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ.
H AKSU, AF AYDEMÝR, Ç KARAKÖY, ZÇ YURTTANÇIKMAZ, ...
Cumhuriyet Universitesi Journal of Economics & Administrative Sciences (JEAS …, 2018
42018
Introjected regulation
B Uzun, A Aydemir
Encyclopedia of personality and individual differences, 2419-2422, 2020
32020
8. sınıf öğrencilerinin zorba/kurban davranışları, benlik algıları ve rehberlik ihtiyaçlarının incelenmesi
A Aydemir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
32014
Conditioning in organizations
A Aydemir
Internatioanl Journal of Development Research 6, 6592-6601, 2015
12015
The impact of power and leadership on motivation
A Aydemir
Journal of Population Therapeutics and Clinical Pharmacology 30 (11), 184-192, 2023
2023
Özel ve devlet üniversitelerinin spor bilimleri fakültelerinde çalışan yöneticilerinin güç ve liderlik tarzlarının çalışan öğretim elemanlarının motivasyonları üzerine etkisi
A Aydemir
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 2019
2019
ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ
AF AYDEMİR, A Hayati, Ç KARAKÖY, ZÇ YURTTANÇIKMAZ, ÖS EMSEN
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2), 214-225, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20