Follow
tarik kisla
tarik kisla
Verified email at ege.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
A Study on Science Teachers' Attitudes Toward Information and Communications Technologies in Education.
B Cavas, P Cavas, B Karaoglan, T Kisla
Online Submission 8 (2), 2009
3802009
Bilgisayar destekli hikâye anlatımı yöntemi: Alanyazın araştırması
G Turgut, T KIŞLA
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2), 97-121, 2015
832015
Uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması
T Kışla
Ege Eğitim Dergisi 17 (1), 258-271, 2016
342016
Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları
T Kışla
Unpublished Master's Thesis. Ege University, İzmir, 2005
322005
The investigation of the usage of ICT in university lecturers’ courses
T Kisla, YD Arikan, F Sarsar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 1 (1), 502-507, 2009
282009
Eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına yönelik bir araştırma: dICTatEd Yaklaşımı
B Çavaş, T Kışla, P Twining
Akademik Bilişim 4, 11-13, 2004
282004
An Analysis of University Students' Attitudes towards Personalized Learning Environments.
M Sahin, T Kisla
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 15 (1), 1-10, 2016
242016
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR ÖĞRENME ORTAMLARI: LİTERATÜR İNCELEMESİ
M Şahin, T Kışla
Journal of Research in Education and Teaching 2 (1), 81-91, 2013
232013
A suffix based part-of-speech tagger for turkish
T Dincer, B Karaoglan, T Kisla
Fifth International Conference on Information Technology: New Generations …, 2008
202008
Özel eğitim öğretmenlerinin bilgisayar tutumlarının incelenmesi
T Kışla
Ege Eğitim Dergisi 9 (2), 128-154, 2008
162008
Emotional presence in online learning scale: A scale development study
F Sarsar, T Kisla
Turkish Online Journal of Distance Education 17 (3), 2016
152016
Technology education in preschool: an applied sample lesson
G Turgut, Y Tunga, T Kisla
International Journal on New Trends in Education and Their Implications 7 (1 …, 2016
132016
Kişiselleştirilmiş (Kişiye Özgü) Öğrenme-Öğretme Yaklaşımı.
T Kisla, M Sahin
Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları-II, 272-208, 2015
12*2015
Kayıp veriler yerine yaklaşık değer atamak için kullanılan gelişmiş yöntemlerin farklı koşullar altında karşılaştırılması
ÇÜM Sait, EK DEMİR, S GELBAL, T KIŞLA
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 230-249, 2018
112018
The use of computer-aided story in education: Literature review
G Turgut, T Kışla
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2), 97-121, 2015
92015
Web tabanlı uzaktan eğitim sistemlerinde karşılaşılan sorunlar
T Kışla, F Sarsar, YD Arıkan, E Meşhur, M Şahin, M Kokoç
E-Journal of New World Science Academy 5 (1), 1-18, 2010
92010
Named entity recognition in Turkish using association measures
SK Metin, T Kisla, B Karaoglan
Advanced Computing 3 (4), 43, 2012
82012
Using multiple metrics in automatically building Turkish paraphrase corpus
B Karaoğlan, T Kışla, SK Metin, U Hürriyetoğlu, K Soleymanzadeh
Research in Computing Science 117, 75-83, 2016
52016
Üniversite öğrencilerinin e-öğrenme araçlarına yönelik görüşlerinin incelenmesi: Uluslararası bir karşılaştırma
T Kışla, B Karaoğlan
Ege Eğitim Dergisi 12 (1), 52-73, 2011
52011
Etkileşimli eğitsel video ve başarı testinin geliştirilmesi: IP adresi kavramı örneği
E EMİRTEKİN, T KIŞLA, Ş POLAN, O DÖNMEZ
Journal of Instructional Technologies and Teacher Education 9 (1), 42-51, 2020
42020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20